Lajmet e fundit

Published On: 29 Mars, 2024

Njoftim për diskutim publik për Manualin e Akreditimit

Pas aprovimit nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC), Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) më 29.03.2024 i ka ftuar të gjithë akterët e arsimit të lartë që të japin komentet e tyre lidhur me draftin e Manualit për Akreditim, i cili buron nga Standardet e reja të Akreditimit të miratuara vitin e kaluar.

Dokumenti është në diskutim publik për 15 ditë. Të gjitha komentet mund të dërgohen në emailin arianit.m.krasniqi@rks-gov.net.

Shkarko draftin e manualit 

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]