Lajmet e fundit

Published On: 12 Tetor, 2022

Përfaqësues të Ambasadës Amerikane për vizitë në Agjencinë e Akreditimit

Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi dhe drejtori i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), Naim Gashi, kanë pritur në takim përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara (SHBA) në Prishtinë, znj. Kelsey De Rinaldis, zëvendës zyrtare për çështje publike dhe znj. Remzije Potoku, specialiste në Ambasadën Amerikane për politika të edukimit.

Në takim është diskutuar për përkrahjen institucionale dhe financiare të Ambasadës Amerikane për Agjencinë e Kosovës për Akreditim si dhe për punën e AKA-së në ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

Kryetarja e KShC-së, profesoresha Hasnije Ilazi, tha se AKA po e realizon me sukses planin për zbatimin e rekomandimeve të Asociacionit Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe për ngritjen e cilësisë në programet studimore.

Kryetarja Ilazi tha se me përkrahjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara, janë forcuar kapacitetet teknike të AKA-së për ofrimin e shërbimeve profesionale.

Znj. De Rinaldis është shprehur e kënaqur me suksesin që kanë treguar projektet amerikane në ngritjen e kapaciteteve të Agjencisë së Akreditimit. Ajo ka shprehur gatishmëri për të vazhduar bashkëpunimi në funksion të ngritjes së cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]