Latest News

Published On: 17 августа, 2022

Agencija za Akreditaciju podržava akademske programe svih zajednica na Kosovu

Predsedavajući Državnog Saveta za Kvalitet (DSK), profesor Hasnije Ilazi i direktor Kosovske Agencije za Akreditaciju (AAK), Naim Gashi, ugostili su delegaciju turske zajednice na Kosovu, sa kojom su razgovarali o proširenju akademskih programa zajednica na Kosovu, implementirajući standarde kvaliteta koje primenjuje AAK.

Delegaciju turske zajednice na Kosovu činili su ministar regionalnog razvoja g. Fikrim Damka; potpredsednik Skupštinskog Odbora za Obrazovanje, poslanik Enis Kervan i poslanik turske zajednice Fidal Jilta.

Sastanku je učestvovao i rektor Univerziteta u Prizrenu, profesor Samedin Krrabaj.

Predsedavajući DSK-a, profesor Ilazi, rekao je na sastanku da AAK sarađuje sa javnim univerzitetima na proširenju akademskih programa na jezicima zajednica, u skladu sa standardima kvaliteta koje primenjuje AAK.

Ministar Damka i zamenik Kervan su potvrdili da su zadovoljni saradnjom koju imaju sa Agencijom za akreditaciju i mogućnostima koje se pružaju za proširenje akademskih programa na turskom jeziku.

Narodni poslanik Enis Kervan rekao je da je pored programa iz oblasti obrazovanja, koji se trenutno nude na turskom jeziku na Univerzitetu u Prizrenu, stvoreno stručno osoblje i na studijskim programima iz oblasti ekonomije i biznisa.

Full member of:

More From Latest News