Latest News

Published On: 5 јула, 2023

Državni Savet za Kvalitet (DSK) je predstavilo Parlamentu Izveštaj za 2022. godinu

Državni Savet za Kvalitet (DSK) Kosovske agencije za akreditaciju (KAA) izvestilo je 04.07.2023. godine Odbor za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, mlade i sport Parlamenta Kosova.

Na sastanku koji je predsedavao predsednik Odbora, Ardian Gola, predsednik DSK-a, profesor Hasnije Ilazi, predstavila je rad Veća za 2022. godinu i viziju za 2023. godinu.

Ona je rekla da je 2022. godina bila veoma uspešna zbog toga što je KAA stekla status pridruženog člana Evropskog udruženja za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja (ENQA), zasnovanog na stručnom radu i primeni standarda.

Prema predsednici Ilazi, KAA i DSK kao organ za donošenje odluka uspešno su obavili sve zadatke i obaveze, u skladu sa relevantnim zakonodavstvom.

Dodala je da su tokom 2022. godine razvijeni i usvojeni brojni dokumenti koji dodatno unapređuju rad KAA u poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja.

Predsednica Ilazi je rekla da usvajanje Zakona o KAA povećava institucionalne mogućnosti za podršku visokoškolskim ustanovama u poboljšanju kvaliteta.

Poslanici Parlamentarnog odbora za obrazovanje postavljali su pitanja i dali preporuke Državnom veću za kvalitet.

Pun izveštaj DSK-a dostupan je na sledećem linku.

Full member of:

More From Latest News