Lajmet e fundit

Published On: 8 Nëntor, 2021

Agjencia e Akreditimit dhe Asociacioni amerikan ATMAE bashkëpunojnë për nxitjen e cilësisë në arsimin e lartë

Me ftesë të agjencisë homologe amerikane – Asociacionit për Teknologji, Menaxhment dhe Inxhinieri Aplikative (ATMAE), e cila bën akreditimin e të gjitha programeve akademike në fushën e teknologjisë dhe inxhinierisë në ShBA, delegacioni i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) dhe MASHTI-it (Qendra NARIC), qëndruan për një javë në Orlando të Floridas në SHBA.

Gjatë takimeve me homologët amerikanë, ATMAE ka shprehur gatishmërinë për të përkrahur AKA-në me ekspertë eminentë për të nxitur zhvillimin e programeve akademike në fushën e teknologjisë dhe inxhinierisë në Kosovë.

Drejtuesit e ATMAE kanë shprehur gatishmërinë që stafi i AKA-së të përfshihet, në cilësinë e ekspertëve të jashtëm, në procesin e akreditimit të programeve akademike në SbBA. Kjo është një dëshmi e fortë se homologët amerikanë besojnë në vlerat, integritetin akademik dhe institucional që përfaqëson AKA-ja.

Delegacioni i Kosovës mori pjesë në mbledhjet e Bordit dhe manaxhmentit të ATMAE, në disa konferenca shkencore dhe inovative, në panairin e universiteteve më të njohura amerikane dhe në garën e studentëve në fushën e robotikës.

Në ceremoninë kryesore ATMAE i ka ndarë delegacionit nga Kosova një mirënjohje “për bashkëpunim dhe akreditim të suksesshëm”.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]