Lajmet e fundit

Published On: 30 Maj, 2022

Agjencia e Akreditimit nisi procesin e monitorimit të institucioneve të arsimit të lartë

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka nisur procesin e monitorimit të institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës, duke përmbushur kështu një rekomandim të rëndësishëm të Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA).

Procesi i monitorimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të tyre akademike, është edhe një nga rekomandimet e Komisionit Evropian në fushën e arsimit në Kosovë, në kuadër të Procesit të Stabilizim Asociimit.

Ekipi i Agjencisë së Akreditimit, konform Metodologjisë së Monitorimit dhe Procedurave Pasakredituese, në fillim të procesit të monitorimit, ka monitoruar oraret e ligjëratave dhe ushtrimeve, si dhe vijueshmërinë e stafit akademik në Kolegjin AAB, Kolegjin UBT dhe Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës.

Në të tria institucionet e arsimit të lartë mbajtja e ligjëratave dhe ushtrimeve, si dhe vijueshmëria e profesorëve ka qenë sipas orareve të publikuara në ueb faqet e institucioneve. Gjatë këtij procesi nuk është evidentuar asnjë parregullsi.

Gjatë procesit të monitorimit përfaqësuesit e Agjencisë së Akreditimit, kanë bashkëbiseduar me menaxhmentet e këtyre institucioneve dhe studentët dhe kanë shkëmbyer ide për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

Procesi i monitorimit e plotëson Standardin 2.3 të Udhëzuesve Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ESG) i cili kërkon që agjencitë e sigurimit të cilësisë të përmbyllin ciklin e akreditimit me procedura pasakredituese të cilat kanë për qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së institucioneve të arsimit të lartë.

Monitorimi është proces formal i kryer nga AKA përmes së cilit vlerësohet se institucioni i arsimit të lartë mirëmban dhe vazhdon të plotësojë, rekomandimet e vlerësuesve të jashtëm dhe kushtet e dhëna të akreditimit si dhe zbaton standardet e Manualit të Akreditimit.

Ndërsa “Procedura pasakredituese” është proces i cili kufizohen në verifikimin e kushteve të akreditimit dhe konfirmimin e shkallës së përmbushjes së rekomandimeve nga AKA dhe zotimeve nga IAL dhe jo në rivlerësimin e standardeve të Manualit të Akreditimit.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit