Lajmet e fundit

Published On: 2 Maj, 2024

AKA dhe THEQC diskutojnë mundësitë e bashkëpunimit

Një delegacion i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) ka marrë pjesë në Konferencën ndërkombëtare të Këshillit të Turqisë për Cilësinë në Arsim e Lartë (THEQC) dhe ka zhvilluar takime me drejtues të agjencive homologe në Evropë.

Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC), profesoresha Hasnije Ilazi dhe drejtori i Përgjithshëm i AKA-së, Naim Gashi, janë takuar me Kryetarin e THEQC, Prof. Ümit Kocabiçak, me të cilin kanë diskutuar për nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet dy agjencive në funksion të ngritjes së cilësisë në arsimin e lartë.

Në këtë konferencë kanë marrë pjesë edhe udhëheqës të Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe Regjistrit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR).

Delegacioni i AKA-së ka zhvilluar takime edhe me delegacione të tjera të agjencive homologe.

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]