Lajmet e fundit

Published On: 17 Maj, 2023

AKA dhe UP organizuan sesion informues lidhur me standardet dhe procesin e akreditimit të programeve akademike

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe Rektorati i Universitetit të Prishtinë kanë organizuar më 16.05.2023 një sesion informues lidhur me standardet dhe procesin e akreditimit të programeve akademike, në të cilin kanë marrë pjesë koordinatorët e sigurimit të cilësisë dhe bartësit e programeve akademike nga të gjitha njësitë akademike të UP-së.

Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi, ka thënë se AKA ka krijuar një kohezion nacional lidhur me cilësinë në sistemin e arsimit të lartë, dhe ky momentum ka gjetur përkrahje të fuqishme edhe nga donatorët dhe partnerët ndërkombëtarë.

Kryetarja Ilazi tha se gjithëpërfshirja, partneriteti dhe marrja e imputeve nga të gjithë hisedarët e arsimit të lartë është bërë normë e procesit të vendimmarrjes në AKA.

Ajo ka thënë se të arriturat e AKA-së kanë rezultuar me marrjen e statusit “affiliate” dhe kjo ka rritur imazhin e sistemit të arsimit dhe të shtetit të Kosovës në përgjithësi.

Drejtori i AKA-së, Naim Gashi tha se procesi i akreditimit, monitorimit dhe procedurave pas akredituese po bëhen në harmoni të plotë me Standardet dhe Udhëzuesit Evropian (ESG) të cilësisë dhe kjo po ndikon në ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në programet e studimit.

Rektor i UP-së, profesori Qerim Qerimi theksoi përkushtimin e UP-së në sigurimin e cilësisë, zhvillimin akademik dhe ofrimin e programeve profesionale që plotësojnë nevojat e tregut.

Koordinatorët e cilësisë dhe bartësit e programeve të studimit në UP, kanë bashkëbiseduar me drejtuesit e AKA-së lidhur me çështjet që lidhen me sigurimin e cilësisë.

Të dy palët janë dakorduar që të vazhdojnë takimet në afate periodike për të shkëmbyer idetë për avancimin e sistemit tonë të arsimit.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]