Lajmet e fundit

Published On: 28 Korrik, 2023

AKA mirëpret vendimin e Këshillit Drejtues të UP-së për stafin akademik

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) e mirëpret vendimin e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës për t’ua ndaluar profesorëve me kontrata të rregullta në UP të angazhohen si staf në kolegje private.

Vendimi i KD të UP-së ka të bëjë edhe me ndalesën e stafit akademik që të deklarohen në AKA si staf jo i rregullt në institucione private, dhe të përfshihen në çfarëdo forme në procesin e akreditimit, përveç në UP.

Për AKA-në ky vendim ndikon drejtpërdrejt në ngritjen e cilësisë së programeve studimore në Kosovë duke hapë rrugë për përfshirjen e kuadrove të reja në institucionet e arsimit të lartë.

Këshilli Shtetëror i Cilësisë i AKA-së dhe ekspertët ndërkombëtarë të angazhuar në proces të akreditimit, në vazhdimësi kanë rekomanduar që institucionet e arsimit të lartë të rrisin kapacitet e stafit akademik dhe njëkohësisht të bëjnë hapa konkret në përkrahje të stafit akademik përmes dokumenteve strategjike dhe zhvillimore.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit