Lajmet e fundit

Published On: 11 Nëntor, 2021

Avokatura Shtetërore: Agjencia e Akreditimit nuk rrezikohet nga asnjë kontest gjyqësor

Avokati i Përgjithshëm Shtetëror, Sami Istrefi gjatë një pritje që i bëri drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), Naim Gashi, ka konstatuar se AKA po respekton plotësisht kornizën ligjore në Republikën e Kosovës dhe nuk rrezikohet nga asnjë kontest gjyqësor.

Avokati Istrefi e ka vlerësuar lartë bashkëpunimin e Avokaturës Shtetërore me Agjencinë e Akreditimit për të siguruar mbrojtje juridike në zbatimin e legjislacionit në fuqi.

Istrefi dhe Gashi janë dakorduar që Avokatura Shtetërore do të përkrahë plotësisht Agjencinë e Akreditimit, jo vetëm për mbrojtjen juridike nëpër gjykata, por edhe për përpilimin e akteve juridike, në mënyrë që ato të jenë plotësisht në harmoni me legjislacionin në fuqi dhe të mos mund të kontestohen nëpër gjykata.

Avokati Istrefi i ka mirëpritur masat e ndërmarra nga AKA për të garantuar siguri juridike ndaj të gjitha palëve.

Drejtori Gashi ka thënë se përkrahje e deritanishme e Avokaturës Shtetërore ka bërë që Agjencia e Akreditimit të mos humb asnjë rast nëpër gjykata.

Istrefi dhe Gashi janë dakorduar që në rast nevoje ata të marrin pjesë edhe personalisht në mbrojtjen e lëndëve të Agjencisë së Akreditimit nëpër gjykata.

Avokatura Shtetërore dhe Agjencia e Akreditimit kanë caktuar personat kontaktues në mënyrë që të lehtësohet bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve.

Avokatura ka shprehur gatishmëri për të përkrahur AKA-në në rastet e përgatitjes së padive nëpër gjykata kur evidentohen shkeljet në sistemin e arsimit të lartë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]