Lajmet e fundit

Published On: 15 Mars, 2016

Filloi procesi i akreditimit institucional për vitin 2021

Filloi procesi i akreditimit institucional për vitin 2021.
Në Universitetin e Gjilanit, Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) filloi sot procesin e akreditimit institucional për vitin 2021. Ky proces do të përfundojë në gjysmën e parë të muajit shkurt, për të vazhduar më pas procesin e akreditimit të programeve akademike.
#KAA

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]