Lajmet e fundit

Published On: 24 Shkurt, 2021

HERAS Plus dhe AKA lansuan Manualin e Akreditimit për ekspertë ndërkombëtarë

Agjencia e Akreditimit e Kosovës (AKA) dhe Projekti Arsimi i Lartë, Kërkimi dhe Shkencat e Zbatuara Plus prezantuan Udhëzimet për Akreditimin e Jashtëm të Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Programet e Studimit, një Manual Induksioni dhe Trajnimi i zhvilluar për të siguruar udhëzime të bazuara në praktikë për ekspertët ndërkombëtarë të vlerësimit të kryejë një vlerësim të jashtëm të Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL) në Kosovë në emër të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës (AKA). Manuali është jetik pasi Agjencia do ta përdorë atë për t’u ofruar ekspertëve trajnim zyrtar në temat përkatëse të procesit të akreditimit dhe kuptimin kontekstual të peizazhit të Arsimit të Lartë dhe proceseve të lidhura me to.
Projekti HERAS Plus mbështeti zhvillimin Manual, i cili përbën një nga aktivitetet e miratuara të mbështetjes që janë pjesë e Memorandumit të Mirë-nënshkruar në Nëntor 2020 midis dy palëve me qëllim për të mbështetur ndërtimin e kapaciteteve të AKA-së dhe për të përmbushur kriteret e kërkuara për kthimin Agjencia e Akreditimit e Kosovës në Shoqatën Evropiane për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA).
Drejtori i AKA-së, Naim Gashi, tha se fillimi i këtij projekti ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e shërbimeve të Agjencisë së Akreditimit për vlerësimin e jashtëm të institucioneve të arsimit të lartë, por gjithashtu plotëson një nga kriteret për kthimin tonë në ENQA dhe EQAR.
“Me këtë produkt, Projekti Heras Plus dhe donatorët austriakë po kontribuojnë në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë. “Udhëzimet për ekspertët e jashtëm që marrin pjesë në procesin e vlerësimit në Kosovë, rrit cilësinë e shërbimeve tona, u shpjegon në detaje ekspertëve standardet e AAK-së dhe kontekstin kosovar”, tha Gashi.
Gashi falënderoi projektin HERAS +, donatorin kryesor; Agjencia Austriake e Zhvillimit (ADA), Ministria e Arsimit dhe Shkencave, si dhe partnerë të tjerë përkatës të Konsorciumit zbatues, për financimin e një projekti me një rëndësi kaq të madhe për Agjencinë e Akreditimit, si dhe për sistemin e arsimit të lartë në Kosovë.
Drejtuesi i Ekipit të projektit HERAS Plus, Aqim Emurli, tha se mbështetja e ofruar për AKA-në në zhvillimin e Manualit, i cili po promovohet sot, është vazhdim i kontributit të Projektit HERAS Plus në mbështetjen e arsimit të lartë në Kosovë.
“Alsoshtë gjithashtu një tregues i angazhimit të donatorëve dhe zbatuesve të projekteve në fushën e avancimit të përgjithshëm institucional të AKA-së, por edhe të agjendës evropiane të Kosovës në fushën e arsimit të lartë. Në këtë fazë, fokusi kryesor i Projektit, përsa i përket aktiviteteve që lidhen me AKA-në, mbetet angazhimi për kthimin e AKA-së në Shoqatën Evropiane për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) “, tha Emurli.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit