Lajmet e fundit

Published On: 13 Korrik, 2023

Këshilli Shtetëror i Cilësisë shqyrtoi raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) ka mbajtur më 13.07.2023 mbledhjen e 114-të me radhë në të cilën janë shqyrtuar dhe është vendosur për raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit në nivel të programeve të studimit.Në këtë mbledhje KShC ka shqyrtuar edhe kërkesat dhe ankesat e institucioneve të arsimit të lartë.

Gjatë ditës të gjitha institucionet e arsimit të lartë janë njoftuar me vendimet e KShC-së.Pas vendimeve të sotme të KShC-së hapet rruga për shpalljen e konkurseve për pranimin e studentëve në programet e akredituara në të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Kosovës.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]