Lajmet e fundit

Published On: 13 Tetor, 2022

Komisioni Evropian: Agjencia e Akreditimit ka zbatuar rekomandimet e ENQA-s

Komisioni Evropian, në Raportin për Kosovës që u publikua më 12.10.2022 në Bruksel, ka thënë se Agjencia e Kosovës për Akreditim ka zbatuar rekomandimet e Asociacionit Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) që lidhen me pavarësi institucionale dhe financiare.

Pas përjashtimit nga Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, Agjencia Kosovare e Akreditimit (AKA) ka zbatuar rekomandimet që kanë të bëjnë me pavarësinë institucionale dhe financiare, si dhe rritjen e numrit të stafit”, thuhet në Raportin e Komisionit Evropian për Kosovë.

Pavarësia institucionale dhe financiare dhe rritja e kapaciteteve humane kanë qenë rekomandimet kryesore të cilat AKA i ka zbatuar për të marrë statusin “affiliate” në ENQA.

Raporti i Komisionit Evropian flet edhe për përkushtimin dhe suksesin e Agjencisë së Akreditimit për zbatimin e rekomandimeve për kthim në ENQA dhe Regjistrin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR).

Agjencia Kosovare e Akreditimit vazhdoi përpjekjet për të rifituar anëtarësimin në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë dhe Regjistrin Evropian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë”, thuhet në raportin e Komisionit Evropian.

Raporti i Komisionit Evropian e ka mirëpritur vendimin e Ministres së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci për luftimin e plagjiaturës.

Ministria (e Arsimit) ka miratuar një vendim për përputhshmërinë e punimeve shkencore dhe publikimeve të personelit akademik me etikën në kërkimin shkencor, duke i detyruar udhëheqësit e programeve (akademike) të ngarkojnë kërkimet e tyre në platforma të indeksuara përpara akreditimit të programeve të tyre”, thuhet në raport.

Komisioni Evropian i ka bërë thirrje Kuvendit të Kosovës që sa më parë ta miratoj Ligjin për AKA-në.

Ligji për AAK ende nuk është miratuar nga Kuvendi… Kosova duhet të miratojë Ligjin për Agjencinë e Akreditimit, për të rritur pavarësinë e saj operative dhe transparencën e emërimeve të menaxhmentit të AKA-së”, thuhet në raport.

Në pjesën e raportit që flitet për AKA-në, Komisioni Evropian ka rekomanduar që të vazhdojë procesi i procedurave pas-akredituese për monitorimin e institucioneve të arsimit të lartë, të cilën AKA është duke e zbatuar me shumë përpikëri.

Agjencia e Akreditimit e çmon pjesën e Raportit të Komisionit Evropian në pjesën ku flitet për punën e AKA-së dhe e konsideron si motivues për stafin për të vazhduar më me përkushtim punën për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

(Raporti për Kosovën 2022)

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]