Lajmet e fundit

Published On: 11 Mars, 2024

Kosova dhe Finlanda diskutojnë bashkëpunimin në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë

Një delegacion i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (KAA), në datat 6, 7 dhe 8 mars 2024, vizitoi institucionet dhe palët e përfshira në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Helsinki dhe Tampere të Finlandës. Qëllimi kryesor ishte marrja e përvojave për praktikave të mira të sigurimit të cilësisë.

Finlanda ka tradita dekadash në avancimin e cilësisë në universitetet e kërkimeve dhe universitetet e shkencave të aplikuar përmes auditimit dhe një gamë të ndryshme të qasjeve të vlerësimit. FINEEC, e cila është agjencia homologe finlandeze e AKA-së, ishte nikoqire kryesore e vizitës së studimit. Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, profesoresha Hasnije Ilazi dhe Drejtori i AKA-së, Naim Gashi, propozuan bashkëpunimin mes dy agjencive.

Një nga potencialet e identifikuar të bashkëpunimit është inkurajimi i ekspertëve finlandezë për të aplikuar për tu bërë pjesë në ekipet e vlerësimit të jashtëm të AKA-së. Vizita e studimit vazhdoi edhe me unionet studentore finlandeze që marrin pjesë aktivisht në proceset e sigurimit të cilësisë, kryesisht duke deleguar përfaqësuesit e tyre në grupet e punës dhe organet vendimmarrëse në nivel universitetesh dhe në nivel kombëtar. Perspektiva e studentëve për cilësinë është një element i rëndësishëm i kulturës së cilësisë finlandeze.

Delegacioni i AKA-së gjithashtu vizitoi udhëheqësit dhe stafin e menaxhimit të cilësisë në Universitetin e Helsinkit dhe Universitetin e Tampere-s. Nikoqirët paraqitën përvojën dhe praktikat e mira në organizimin e cilësisë së brendshme në universitetet respektive.

Delegacioni kosovar bëri ftesat për profesorët finlandezë të marrin pjesë në konferencën e përvitshme ndërkombëtare të AKA-së në shtator 2024. Kështu, përvoja e rëndësishme finlandeze do të ndahet gjithashtu me komunitetin e arsimit të lartë në Kosovë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]