Lajmet e fundit

Published On: 7 Tetor, 2021

KSHC dhe AKA diskutojnë me drejtuesit e UP-së për thellimin e reformave në arsimin e lartë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, ka nisur të enjten një seri të vizitave në institucionet e akredituara të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës, me qëllim të bashkëpunimit të ndërsjellë për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

Kryetarja e KShC-së, profesoresha Hasnije Ilazi, ka thënë se qëllimi i këtyre vizitave është që të njihemi më për së afërmi me sfidat me të cilat ballafaqohen IAL-të dhe marrja e sugjerimeve për zhvillimin e sistemit të arsimit. Kryetarja Ilazi shtoi se orientimi strategjik i KShC-së është zhvillimi i sistemit të arsimit konform standardeve evropiane të cilësisë, të cilat në fokus kanë përgatitjen e kuadrove të nevojshme për tregun e punës.

Rektori i Universitetit të Prishtinës, Naser Sahiti, ka thënë se çdo vendim që ka për qëllim ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë është i mirëseardhur për UP-në.

Në takim është biseduar për zhvillimin e standardeve të reja të cilat kanë për qëllim nxitjen e punës kërkimore dhe shkencore në UP.

Të dy palët u pajtuan për vazhdimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e ideve dhe përvojave më të mira.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]