Lajmet e fundit

Published On: 21 Tetor, 2021

KShC për vizitë në Kolegjin Tempulli, bisedohet për profilizimin e IAL-ve

Gjatë një vizite në Akademinë Tempulli, Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi, foli për nevojën e profilizimit të institucioneve të arsimit të lartë (IAL) në mënyrë që ato të jenë sa më të përafërta me nevojat e studentëve dhe krijimit të mundësive për punësim.

Kryetarja Ilazi tha se dizajnimi i programeve akademike duhet të jetë në funksion të nevojave të shoqërisë për profesionistë të fushave përkatëse.

Drejtori i Akademisë Tempulli, Muhamed Krasniqi, ka thënë se krijimi i mundësive të barabarta për të gjitha IAL-të do të jetë në funksion të ngritjes së cilësisë në arsimin e lartë.

Ai e ka mirëpritur vizitën e KShC-së në këtë institucion, duke shtuar se në këtë mënyrë po krijohet një komunikim i drejtpërdrejt për të shkëmbyer ide dhe propozime në funksion të përmirësimit të cilësisë së ofrimit të shërbimeve për studentë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]