Lajmet e fundit

Published On: 31 Gusht, 2021

Me financimin e Ambasadës së SHBA-së, AKA digjitalizon lëshimin e konfirmimeve për akreditim

Të gjithë studentët dhe të diplomuarit që kanë nevojë të pajisen me vërtetime për akreditimin e programeve të tyre të studimeve, tani mund t’i nxjerrin ato online, pa pasur nevojë që të shkojnë fizikisht në Agjencinë e Akreditimit.

Ky projekt është financuar nga Ambasada Amerikane, në kuadër të përkrahjes për fuqizimin e kapaciteteve të Agjencisë së Akreditimit. Kjo është një arritje e madhe, sepse përveç rritjes së sigurisë së lëshimit të dokumentacionit, dhe eliminimin e të gjitha mundësive për gabime njerëzore, kjo platformë rrit edhe besueshmërinë e dokumenteve të lëshuara nga Agjencia e Akreditimit tek partnerët ndërkombëtarë.

Çdo vërtetim i nxjerrë në mënyrë elektronike, të gjitha palëve ju mundëson verifikimin elektronik në linkun e veçantë. Të gjitha agjencitë homologe të AKA-së në Evropë dhe më gjerë, tani kanë qasje direkte në verifikimin e dokumenteve të lëshuara nga AKA.

Ky shërbim ka kaluar të gjitha standardet e sigurisë kibernetike nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit (ASHI).

Vetëm gjatë pandemisë, AKA ka lëshuar fizikisht mbi 4000 vërtetime për programe të akredituara, ndërsa tani e tutje ky shërbim u ofrohet studentëve dhe të diplomuarve nga shtëpia pa asnjë shpenzim.

Ky është linku për vërtetime: https://akreditimi.rks-gov.net/gjenero-konfirmim/

Ky është linku për verifikimin e vërtetimeve: https://akreditimi.rks-gov.net/verifiko-konfirmimin/

Shih videon më poshtë:

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]