Lajmet e fundit

Published On: 1 Nëntor, 2022

Përmbyllet me sukses procesi i deklarimit për 2835 staf akademik në Kosovë

Në mbledhjen e Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), të mbajtur më 01.11.2022, është konstatuar se mbrëmë në mesnatë është përmbyllur me sukses procesi i deklarimit të 2835 staf akademik në Republikën e Kosovës.

Më 31.10.2022 ka përfunduar edhe procesi i aplikimit për akreditim dhe riakreditim të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të tyre studimore.

Konform udhëzimit administrativ, deklarimi i stafit akademik bëhet nga data 1 deri më 31 tetor të secilit vit në platformën elektronike të AKA-së të quajtur E-Akreditimi.

Ekipi i AKA-së ka konstatuar se platforma elektronike E-Akreditimi ka qenë në funksionalitet të plotë, pa asnjë minutë ndërprerje dhe ka qenë e monitoruar 24 orë në ditë gjatë gjithë muajit tetor.

Ekipi i AKA-së ka ofruar përkrahje teknike për mbi 250 staf akademik nëpërmes emailit dhe për mbi 200 staf akademik nëpërmes telefonit.

AKA konstaton se asnjë staf akademik nuk ka mbetur pa u deklaruar për shkaqe teknike. Deklarimi i stafit akademik është obligim ligjor për të gjitha programet që kanë akreditim paraprak dhe për ato që do të futen në proces të akreditimit dhe riakreditimit.

Deklarimi i stafit akademik është edhe objekt i procesit të monitorimit dhe procedurave pas-akredituese që zhvillon AKA gjatë një viti akademik.

Agjencia e Kosovës për Akreditim ju uron një vit të suksesshëm akademik të gjitha institucioneve të arsimit të lartë, studentëve dhe mësimdhënësve.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]