Lajmet e fundit

Published On: 26 Korrik, 2022

Projekti QAINT fton kompanitë e interesuara të dorëzojnë oferta për furnizim me pajisje elektronike dhe ICT për AKA-në

Projekti QAINT fton kompanitë e interesuara të paraqesin oferta për: Furnizimi me pajisje elektronike dhe ICT për Agjencinë Kosovare të Akreditimit (AKA).

Nëse jeni të interesuar, gjeni linkun e mëposhtëm për të parë dosjen e tenderit.

http://kec-ks.org/…/supply-electronic-ict-equipment…/

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 9 gusht 2022 ora 16:00.

Ofertat duhet të dorëzohen në kopje fizike në zarf të mbyllur në adresën: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Kompleksi shkollor “Mileniumi i Tretë”. Rr. Qëndresa, nr.48, Matiçan, 10000, Prishtinë, Kosovë.

Dosja e tenderit

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit