Lajmet e fundit

Published On: 10 Dhjetor, 2021

Qeveria e Kosovës miratoi projektligjin për Agjencinë e Akreditimit

Me propozimin e Ministres së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci, Qeveria e Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 10.12.2021, miratoi Projektligjin për Agjencinë e Kosovës për Akreditim.

“Ky Projektligj e rregullon statusin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim si agjenci rregullatore në proceset dhe përgjegjësitë e akreditimit, riakreditimit, validimit dhe monitorimit, me qëllim të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë në Republikën e Kosovës. Në hartimin e këtij projektligji janë përfshirë të gjithë akterët relevantë, ekspertë nga MASHTI, Agjencia e Akreditimit, përfaqësues të komunitetit akademik, donatorëve dhe të shoqërisë civile”, ka thënë në mbledhjen e Qeverisë, Ministrja Nagavci.

Ajo ka thënë se ky version i Projektligjit siguron pavarësinë e Agjencisë së Akreditimit si dhe zbatimin e standardeve evropiane të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë.

Me miratimin e këtij ligji po plotësohet edhe kriteri i fundit për riaplikim të AKA-së për rikthim në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe regjistrimin në Regjistrin Evropian për Rritje të Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR).

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit