Lajmet e fundit

Published On: 16 Shtator, 2022

Rishpallje: Projekti QAINT fton kompanitë e interesuara të dorëzojnë oferta për furnizim me pajisje elektronike dhe ICT për AKA-në

Projekti QAINT fton kompanitë e interesuara të paraqesin oferta për: Furnizimi me pajisje elektronike dhe ICT për Agjencinë Kosovare të Akreditimit (AKA).

Nëse jeni të interesuar, gjeni linkun e mëposhtëm për të parë dosjen e tenderit.

Rishpallje nga KEC

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 23 shtator 2022 ora 16:00.

Ofertat duhet të dorëzohen në kopje fizike në zarf të mbyllur në adresën: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Kompleksi shkollor “Mileniumi i Tretë”. Rr. Qëndresa, nr.48, Matiçan, 10000, Prishtinë, Kosovë.

Dosjet e tenderit:

Lots 1 deri 4

Lot 5

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]