Lajmet e fundit

Published On: 25 Nëntor, 2021

Këshilli Shtetëror i Cilësisë po vazhdon vizitat në institucionet e arsimit të lartë

Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi, së bashku me anëtarin e KShC-së, profesorin Dukagjin Zeka, në vazhdën e vizitave në institucionet e arsimit të lartë, më 25.11.2021 kanë vizituar Kolegjin ISPE.

Kryetarja Ilazi ka thënë se KShC është në proces të rishikimit të politikave me qëllim të ngritjes së cilësisë në arsimin e lartë.

Në takim Kryetarja foli për procesin e rishikimi të standardeve, procesin e hartimit të metodologjisë së monitorimit dhe rishikimit të rregulloreve me të cilat funksionon Agjencia e Akreditimit.

Përfaqësuesit e Kolegjit ISPE e kanë mirëpritur iniciativën e KShC-së, për tu takuar me të gjitha IAL-të, për të prezantuar punën e Këshillit, por edhe për të marrë rekomandime për përmirësimin e proceseve.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]