Latest News

Published On: 9 јуна, 2021

Američka ambasada finansira dva važna projekta u Agenciji za Akreditovanje

Partner za sprovođenja projekta, Kosovo Unitet State Alumni (KUSA), angažovan od strane Američke ambasade u Prištini, potpisali su ugovore datuma 21. 09. 2020. sa Agencijom za akreditovanje Kosova (AAK) i partnerom sprovođenja WUS Kosova, za finansiranje dva projekta u iznosu od 65 hiljada dolara, koje imaju za cilj jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta Agencije za akreditovanje i ispunjavanje glavnih kriterijuma za povratak članstva Kosova u Evropsko udruženje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

Ovom prilikom direktor AAK, Naim Gashi, je rekao da “ovim projektom koji finansira Američka ambasada i nekoliko drugih od naših partnera, gotovo se zaokružuje ispunjavanje kriterijuma za povratak Kosova u ENQA, što u isto vreme vreme povećava naše institucionalne kapacitete za razvoj i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju”.

Gashi je rekao da, osim tehničke i finansijske podrške, ambasada Sjedinjenih Država je podržala AAK na ojačanju institucionalne nezavisnosti, povećanju transparentnosti i institucionalne odgovornosti.

Prvi projekt, koji financira američka ambasada, cilja na ključne kriterijume koje zahteva ENQA, uključujući tematsku analizu i metodologiju za njeno sprovođenje, razvoj unutrašnjeg sistema kvaliteta, izradu i primenu evropskih standarda kvaliteta u visokom obrazovanju – ESG, uspostavljanje mehanizma za unutrašnju procenu AAK, obuku osoblja i doprinos (inpute) svih aktera visokog obrazovanja na Kosovu.

Drugi projekat se odnosi na razvoj nove veb stranice AAK, stvaranje elektronske platforme za izdavanje potvrda online za akreditovane programe i stvaranje platforme za prijavljivanje i eliminisanje kršenja standarda akreditacije.

Full member of:

More From Latest News