Latest News

Published On: 27 јула, 2021

Državni Savet za Kvalitet (DSK) odlučilo je o svim izveštajima međunarodnih stručnjaka za akreditaciju

27 Jula 2021 godine Državni Savet za Kvalitet (DSK) Kosovske Agencije za Akreditaciju (KAA) održalo je 87 sastanak.

U skladu sa dnevnim redom sastanka, DSK je pregledao sve izveštaje međunarodnih stručnjaka za institucionalni i program akreditacije.

DSK je odlučio za sve izveštaje međunarodnih stručnjaka i tako stvorio priliku za otvaranje poziva za prijem novih studenata u sve akreditovane institucije i programe u Republici Kosovo za novu akademsku godinu 2021/2022.

Pored toga, DSK je pregledao i odlučio o svim žalbama i zahtevima podnetim ovoj instituciji. Sve odluke DSK-a i izveštaji međunarodnih eksperata za akreditaciju biće objavljeni ove nedelje na veb Kosovske Agencije za Akreditaciju.

Nakon završetka sastanka, tri međunarodna člana DSK-a najavila su ostavku kao rezultat neslaganja oko javnog prijavljivanja njihove imovine Agenciji za Protiv Korupcije.

DSK želi puno uspeha u novoj akademskoj godini, kompletnoj akademskoj zajednici, studentima i zaposlenima u akreditovanim institucijama visokog obrazovanja.

Full member of:

More From Latest News