Lajmet e fundit

Published On: 24 Janar, 2024

Hyri në fuqi organogrami i ri i AKA-së dhe Rregullorja për Sistematizimin e Vendeve të Punës

Pas marrjes së aprovimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Financave dhe Transfereve, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), Naim Gashi, e ka nënshkruar më 23.01.2024, Rregulloren për Sistematizimin e Vendeve të Punës në AKA dhe organogramin e ri.

Drejtori Gashi e ka falënderuar Ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), znj. Arbërie Nagavci, për përkrahje gjatë gjithë këtij procesi, i cili garanton pavarësi operacionale dhe financiare të AKA-së.

Me këtë rregullore dhe organogramin e ri, AKA do të ketë një strukturë profesionale organizative, në harmoni të plotë me Standardet dhe Udhëzuesit Evropianë (ESG), në harmoni me Ligjin e ri të AKA-së si dhe me legjislacionin e Kosovës në përgjithësi.

Struktura e re e AKA-së do të përbëhet nga dy departamente, gjashtë divizione dhe njësitë e tjera mbështetëse. Stafi i aprovuar i AKA-së do të jetë 32.

Ky projekt është përkrahur nga Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtarë e Austrisë (ADA), nëpërmes HEI 25.

Shkarko Rregulloren

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit