Latest News

Published On: 16 фебруара, 2021

Projekat Američke ambasade pomaže u ispunjavanju kriterijuma za povratak AAK u ENQA

Projekt Američke ambasade pomaže u ispunjavanju kriterijuma za povratak AAK u ENQA

Agencija za akreditovanje Kosova (AAK) i WUS Kosova su u utorak održali virtuelnu konferenciju na temu: “Izazovi sprovođenja standarda i uputstva za osiguranje kvaliteta evropskog prostora visokog obrazovanja, od strane institucija visokog obrazovanja na Kosovu”, finansirana od Američke ambasade u Priština, preko Programa za grantove za podršku univerziteta.

Profesor Dukagjin Zeka, član Državnog Savet za kvalitet, je rekao da je povratak AAK u ENQA jedan od naših glavnih prioriteta. “Agencija za akreditovanje je tokom prošle godine odobrila dinamični plan za sprovođenje svih kriterijuma za povratak u ENQA. Veoma mnogo se radilo na postizanju ovih ciljeva. Mi se nadamo da će vrlo brzo biti stvorene nove institucije, koje će odobriti Zakon o AAK, kao jedan od glavnih kriterijuma za ispunjavanje ovih standarda”, rekao je član DSK-a.

Naim Gashi, direktor Agencije za akreditovanje je rekao da sva energija osoblja AAK je usmerena na ispunjavanje preporuka iz Izveštaja ENQA, kako bi se što pre vratili u ovu međunarodnu organizaciju.

Gaši se zahvalio donatoru – Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, na finansiranju ovog projekta, ali i nekoliko drugih projekata usmerenih na izgradnju kapaciteta Agencije za transparentnost i institucionalnu nezavisnost. On je rekao da sprovodioc ovog projekta, WUS Kosova, je odradila vrlo profesionalan posao podržavajući Agenciju u ispunjavanju najtežih kriterijuma ENQA, a ovo je stvaranje metodologije za tematsku analizu.

Luljeta Aliu iz WUS Kosova je rekla da je garantovanje nezavisnosti AAK jedan od glavnih kriterijuma, zasnovan na “Standardima i uputstva za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja”.

Ona je rekla da su za sprovođenje ovog projekta angažovani eminentni lokalni i međunarodni stručnjaci, dok će ova konferencija omogućiti dobijanje mišljenja svih aktera u visokom obrazovanju na Kosovu.

Svrha ove konferencije je da zajedno sa predstavnicima institucija visokog obrazovanja, lokalnim i međunarodnim stručnjacima, da se diskutuje o izazovima sprovođenja procesa osiguranja kvaliteta na Kosovu na osnovu “Standardima i uputstva za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja”.

Učesnici u ovu konferencije su bili: rektori, prorektori, profesori, studenti, predstavnici Studentske unije na Kosovu, vođe studijskih programa, osoblje kancelarija za kvalitet IVO na Kosovu, itd. Doprinosioci su bili međunarodno poznati stručnjaci iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Virtuelna konferencija je bila organizovana u okviru projekta “Podrška Agencije za akreditovanje Kosova u postizanju nekih preporuka ENQA”, finansiran od Američka ambasade u Prištini.

Sa poštovanjem,

Agencija za akreditovanje Kosova i partner za sprovođenje WUS Kosova

Full member of:

More From Latest News