Latest News

Published On: 6 августа, 2021

Spisak akreditovanih programa za novu akademsku godinu 2021/2022

Kosovska Agencija za Akreditaciju (KAA) objavila je 06.08.2021 listu akreditovanih programa u visokoškolskim ustanovama u Republici Kosovo za novu akademsku 2021/2022.

Lista odluka sa akreditovanim programima uključuje odluke Državni Savet za Kvalitet (DSK) od 27.07.2021 godine, ali i programe koji su imali prethodnu akreditaciju.

Obaveštavaju se svi novi studenti da nijedan akademski program koji nije na ovoj listi ne važi u Republici Kosovo.

Proces akreditacije počeo je u januaru 2021 godine, prvobitno institucionalnom akreditacijom, a zatim je nastavljen proces akreditacije akademskih programa. Prema zakonskim propisima, akreditacije studijskih programa rade međunarodni stručnjaci.

U procesu akreditacije bilo je ukupno 239 akademskih programa. Nakon nekoliko godina, KAA je ove godine uspela da oceni sve programe koji su primenjivani prošlog oktobra u skladu sa administrativnim uputstvom.

DSK i KAA žele svim studentima i akademskom osoblju uspešnu akademsku godinu!

Kliknite na listu

Full member of:

More From Latest News