Lajmet e fundit

Published On: 29 Qershor, 2023

Agjencia e Akreditim dhe Qendra NARIC për vizitë studimore në Republikën Çeke

Me qëllim të shkëmbimeve në fushën e cilësisë në arsimin e lartë, ekipi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim dhe i Qendrës NARIC-Kosova, kanë qëndruar për tri ditë në një vizitë studimore në Republikën e Çekisë.

Ky projekt është përkrahur nga Higher Education Intervention 2025 Project (HEI 25), i financiar nga Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar e Austrisë (ADA).

Gjatë vizitës në Qendrën ENIC-NARIC të Çekisë është diskutuar për procedurat e njohjes dhe ekuivalentimit të diplomave dhe si për nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Çekisë.

Si rezultat i besimit të dokumenteve të lëshuara nga institucionet e Kosovës, sipas homologëve çekë, deri më tani të gjitha diplomat nga Kosova janë njohur nga autoritetet çeke.

Delegacioni nga Kosova ka vizituar edhe Byronë Nacionale të Akreditimeve (NAB), ku është biseduar për bashkëpunimin në ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë, me fokus të veçantë në procesin e digjitalizimit të shërbimeve.

Një vizitë e veçantë e delegacionit nga Kosova është zhvilluar edhe në Universitetin Charles në Pragë, ndër më të vjetrit në Evropë, ku është diskutuar për mekanizmat e brendshëm të sigurimit të cilësisë dhe ndikimin që kanë agjencitë e akreditimit për sigurimin e cilësisë brenda universiteteve.

Agjencia e Kosovës për Akreditim dhe Qendra NARIC, po përkrahen nga projekti HEI 25, i financuar nga ADA, për ngritjen e kapaciteteve, kryesisht në fushën e digjitalizimit të shërbimeve dhe përafrimin me Standardet dhe Udhëzuesit Evropian të Cilësisë (ESG). Pjesë e këtij projekti janë dy vizita studimore në vendet e Bashkimit Evropian.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]