Lajmet e fundit

Published On: 14 Korrik, 2023

Agjencia e Kosovës për Akreditim fillon punën për rishikimin e Standardeve dhe Udhëzuesve për Akreditim

Këshilli Shtetëror i Cilësisë dhe stafi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim në përputhje me Strategjinë dhe planin e aktiviteteve të AKA, ka mbajtur një punëtori treditore gjatë të cilës ka prodhuar draftin e parë të rishikimit të standardeve dhe udhëzuesve për akreditim institucional dhe programor. Rishikimin e standardeve e ka fasilituar një ekip ekspertësh ndërkombëtar dhe vendor, ndërsa i tërë procesi është përkrahur nga projekti HERAS+.

Gjate muajve në vijim Drafti me standarde të rishikuara do të përcillet te institucionet e arsimit të lartë dhe palët tjera të interesit për debat publik, pas të cilit KShC do të merr vendim në lidhje me të njëjtat.

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit