Lajmet e fundit

Published On: 11 Dhjetor, 2020

AKA dhe HERAS+ kanë nënshkruar Memorandum të Mirëkuptimit

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe Projekti për Arsim të Lartë, Hulumtim dhe Shkencat e Aplikuara Plus (HERAS+), kanë nënshkruar të mërkurën Memorandumin e Mirëkuptimit, nëpërmes të cilit AKA do të përfitojë përkrahje institucionale dhe teknike për forcimin e kapaciteteve për zhvillimin dhe rregullimin e arsimit të lartë, si dhe plotësimin e kritereve për kthimin e Kosovës në Asociacionin Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA).

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit