Lajmet e fundit

Published On: 4 Tetor, 2023

AKA mban sesion informues me IAL-të për procesin e aplikimit dhe deklarimit të stafit

Agjencia e Kosovës për Akreditim ka mbajtur një sesion informues me të gjitha IAL-të, për procesin e aplikimit për akreditim dhe ri-akreditim, të institucioneve dhe programeve të studimit, siç parasheh Ligji për Arsimin e Lartë Nr. 04/L-037 dhe Udhëzimin Administrativ 15/2018 për Akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë.

Gjatë këtij takimi janë prezentuar formularët për aplikim si dhe të dhënat të cilat duhet të ngarkohen në platformën  e-akreditimi.

Në këtë takim, po ashtu janë adresuar pyetjet shtesë nga përfaqësuesit e IAL-ve për sqarime të mëtejshme, në të cilat është përgjigjur stafi i Agjencisë së Akreditimit.

Informatat shtesë rreth procesit të aplikimit mund të merren në këtë link.

https://akreditimi.rks-gov.net/sq/guidelines/

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]