Lajmet e fundit

Published On: 2 Qershor, 2022

AKA prezanton Udhëzuesin për Rritjen e Përfshirjes së Studentëve në Proceset e Cilësisë në Arsimin e Lartë në Kosovë

Me financimin dhe mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Kosovë, Agjencia e Kosovës për Akreditim organizoi eventin për të prezantuar Udhëzuesin për Përfshirje të Studentëve në kuadër të projektit “Rritja e Përfshirjes së Studentëve në Procedurat e Sigurimit të Cilësisë në arsimin e lartë”. Qëllimi i këtyre ngjarjeve informative ishte shpalosja e Udhëzuesit para përfaqësuesve të institucioneve të arsimit të lartë si dhe para përfaqësuesve të organizatave studentore të të gjitha institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë në Kosovë.

Brenda dy ditëve, ekspertja ndërkombëtare e projektit znj. Anca Prisacariu prezantoi parimet si dhe mënyrat se si mund të rritet pjesëmarrja dhe angazhimi i studentëve në proceset e sigurimit të brendshëm të cilësisë, në udhëheqjen dhe menaxhimin e IAL-ve, si dhe në procedurat e vlerësimit të jashtëm. Krahas ekspertes ndërkombëtare, 5 përfaqësues të studentëve nga shtete të ndryshme evropiane, përfshirë përfaqësues të organizatës studentore në nivelin evropian ESU, mbajtën prezantime para studentëve të Kosovës. Këto prezantime u realizuan me qëllim të ndërtimit të kapaciteteve të studentëve vendor dhe inkurajimin e tyre për të shtyrë përpara agjenda të rëndësishme të përmirësimit të cilësisë së arsimit të lartë nga perspektiva e studentit.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]