Lajmet e fundit

Published On: 21 Korrik, 2021

CEENQA prezanton AKA-në si storie të suksesit në menaxhimin e akreditimit

Rrjeti i Evropës Qendrore dhe Lindore të Agjencive të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (CEENQA), për herë të dytë brenda gjashtë muajsh, edhe në muajin korrik 2021, e ka prezantuar Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA) si storie të suksesit në menaxhimin e procesit të akreditimit dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë.

CEENQA në revistën e muajit korrik 2021, e ka vlerësuar lartë përfundimin e procesit të akreditimit të 239 programeve akademike në Kosovë, përkundër shumë kufizimeve në kohë pandemie.

CEENQA e ka prezantuar punën e suksesshme të AKA-së në këto fusha:

– Draftimin e Ligjit për AKA-në;

– Përgatitjen e Planit Strategjik;

– Përgatitjen e procedurave të monitorimit të IAL-ve;

– Inicimin e procesit të rishikimin e standardeve bachelor dhe master;

– Përfitimin e projekti Fulbright për dizajnimin e digjitalizimit të AKA-së;

– Transparencën dhe llogaridhënien;

– Bashkëpunimin dhe përkrahjen nga donatorët evropianë dhe amerikanë; dhe

– Përfitimin e projektit të binjakëzimit të AKA-së me Agjencinë homologe të Austrisë.

Linku në fund të postimit.

https://www.ceenqa.org/wp-content/uploads/CEENQA-Newsletter_Vol._11_No._1_July_2021.pdf

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]