Latest News

Published On: 21 јула, 2021

CEENQA predstavlja KAA kao priču o uspehu u upravljanju procesom akreditacije

Mreža Agencija za Osiguranje Kvaliteta u Visokom Obrazovanju (CEENQA) za Centralnu i Istočnu Evropu, po drugi put u šest meseci, takođe u julu 2021, predstavila je Kosovsku Agenciju za Akreditaciju (KAA) kao priču o uspehu u upravljanju procesom akreditacije i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.

CEENQA je u časopisu iz jula 2021, godine visoko pohvalio završetak procesa akreditacije 239 akademskih programa na Kosovu, uprkos mnogim ograničenjima pandemije.

CEENQA je predstavio uspešan rad KAA u sledećim oblastima:

– Izrada zakona o KAA;

– Priprema strateškog plana;

– Priprema postupaka praćenja za VŠU;

– Pokretanje procesa preispitivanja osnovnih i master standarda;

– Iskoristiti Fulbrightov projekat za dizajniranje procesa digitalizacije KAA;

– Transparentnost i odgovornost;

– Saradnja i podrška evropskih i američkih donatora; i

– Prednost projekta bratimljenja KAA sa austrijskom agencijom.

Više detalja na sledećem linku:

https://www.ceenqa.org/wp-content/uploads/CEENQA-Newsletter_Vol._11_No._1_July_2021.pdf

Full member of:

More From Latest News