Lajmet e fundit

Published On: 3 Qershor, 2022

Delegacioni i AKA-së pjesë e eventit të ENQA-s për cilësinë në arsimin e lartë

Një delegacion i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), për dy ditë me radhë ka marrë pjesë në një ngjarje të organizuar nga Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), në Këln të Gjermanisë, ku është diskutuar për procesin e vlerësimit të jashtëm për anëtarësim në ENQA.

Delegacioni i AKA-së, i vetmi nga rajoni i Ballkanit, përbëhej nga Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi, Drejtori i Agjencisë Naim Gashi si dhe zyrtari i lartë, Arianit Krasniqi.

Qëllimi i këtij organizimi, ku kanë marrë pjesë 29 shtete të Evropës, ka qenë përgatitja e agjencive të akreditimit për vlerësimin nga ENQA si dhe shkëmbimi i përvojave të mira për cilësinë në arsimin e lartë.

Delegacioni i Kosovës ka zhvilluar takime me krerët e ENQA-s dhe EQAR-it, si dhe me udhëheqësit e agjencive homologe nga Gjermania, Italia, Sllovakia, Sllovenia, Ukraina etj, me të cilët është diskutuar për hapa konkret të bashkëpunimit për garantimin e cilësisë në arsimin e lartë.

Delegacioni i Kosovës i ka ftuar agjencitë homologe që të jenë pjesë e Konferencës rajonale për cilësinë në arsimin e lartë e cila planifikohet të mbahet në tetor të këtij viti në Prishtinë.

Drejtuesit e AKA-së, kanë prezantuar punën që është bërë në zbatimin e  Udhëzuesve Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ESG) dhe planet për t’ju nënshtruar vlerësimit nga ENQA, për anëtarësim në këtë institucion.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]