Lajmet e fundit

Published On: 24 Gusht, 2023

Delegacioni nga Agjencia e Kosovës për Akreditim viziton Gjermaninë

Një delegacion i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), në krye me Profesoreshën Hasnije Ilazi, Kryetare e Bordit të AKA-së dhe Naim Gashi, Drejtori i Përgjithshëm i AKA-së, kanë zhvilluar një vizitë të rëndësishme në Bon dhe Koln të Gjermanisë. Qëllimi i kësaj vizite ishte përshpejtimi i procesit të anëtarësimit të AKA-së në ENQA dhe regjistrimit në EQAR, nxitja e shkëmbimit të përvojave, dhe forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve në fushën e akreditimit dhe cilësisë në arsimin e lartë.

Gjatë vizitës, Kryetarja Ilazi theksoi rolin e AKA-s në ndërkombëtarizimin e sistemit të arsimit të lartë në Kosovë. Ajo ka diskutuar arritjet e AKA-s në plotësimin e rekomandimeve të caktuara nga Asociacioni Evropian i Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA). Kryetarja Ilazi gjithashtu prezantoi perspektivat dhe planet e ardhshme të agjencisë dhe ka përshkruar një rrugëtim vizionar për përmirësimin e arsimit të lartë në Kosovë.

Delegacioni nga Kosova është pritur nga Doris Herrmann, Drejtore Ekzekutive e Agjencisë për Sigurinë e Cilësisë nëpërmes Akreditimit të Programeve të Studimit (AQAS) dhe njëherësh anëtare e Bordit të ENQA.

Në këtë takim është kërkuar përkrahje nga AQAS dhe drejtoresha Herrmann për përshpejtimin e procesit të anëtarësimit të AKA-së në ENQA dhe EQAR.

Drejtoresha Herrmann ka ofruar përkrahjen e plotë të AQAS, si agjencia më e madhe e akreditimit në Gjermani, për rrugën e AKA-së drejt zbatimit të ESG standardeve dhe kthimit në mekanizmat e sigurimit të cilësisë në Evropë.

Gjithashtu, në takim është diskutuar niveli i cilësisë në arsimin e lartë në gjithë rajonin, në mënyrë që kriteret e cilësisë të mos frenojnë zbatimin e ESG standardeve.

Delegacioni nga Kosova është takuar edhe me Katrin Mayer-Lantermann, Kryetare e Çështjeve Ligjore dhe Ndërkombëtare në Këshillin Gjerman të Akreditimit. Ajo ka ofruar një pasqyrë të përvojave dhe praktikave më të mira gjermane në përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë.

Naim Gashi, Drejtori i Përgjithshëm i AKA-s, ka dhënë një pasqyrë të gjerë të bashkëpunimit të çmuar ndërmjet AKA-s dhe homologëve gjermanë dhe evropianë në fushën e akreditimit. Drejtori Gashi ka nënvizuar rezultatet e dukshme të këtij bashkëpunimi, theksuar rolin në avancimin e cilësisë së arsimit të lartë në Kosovë. Ky bashkëpunim frytdhënës me agjencitë homologe ka mundësuar një transferim njohurie që ka ndihmuar shumë në përmirësimin e vazhdueshëm të peizazhit të arsimit të lartë në vend.

Vizita e delegacionit të Kosovës ka nxitur një shkëmbim dinamik të njohurive dhe ekspertizës që premton të ngritë cilësinë e arsimit të lartë në Kosovë. Ky ndërveprim pozitiv ka hapur rrugën për një partneritet më të fortë dhe krijimin e një vizioni të përbashkët për të ardhmen e arsimit të lartë.

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit