Lajmet e fundit

Published On: 18 Tetor, 2021

Gjatë vizitës në RIT, KShC zotohet për aplikimin e standardeve ndërkombëtare të cilësisë

Gjatë një vizite në Kolegjin Rochester Institute of Technology (RIT), dega në Kosovë, përfaqësues të Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) dhe Agjencisë së Kosovës për Akreditim, kanë thënë se KShC po aplikon standarde të larta të cilësisë, të cilat synojnë ndërlidhjen e sistemit të arsimit me tregun e punës dhe krijojnë mundësi që diplomat të cilat merren në Kosovë të jenë të krahasueshme me ato të vendeve evropiane.

Anëtarja e KShC-së, Krenare Pireva Nuçi, ka thënë se krahas avancimit të standardeve të akreditimit, validimit dhe monitorimit, KShC dhe AKA janë fokusuar edhe në procesin e digjitalizimit të të gjitha proceseve, në mënyrë që të garantohen procese transparente dhe me standarde të larta të cilësisë.

Udhëheqësi i RIT-Kosovo, profesori Kamal Shahrabi ka folur për praktikat më të mira amerikane të sigurimit të cilësisë dhe ka rekomanduar që disa prej tyre të aplikohen në Kosovë. Profesor Shahrabi, foli për punën e këtij institucioni në kohë pandemie dhe masat që i kanë marrë për të garantuar se cilësia e studimeve të jetë sipas standardeve që aplikojnë.

Gjatë takimit me studentët e këtij institucioni, drejtori i AKA-së, Naim Gashi, i ka inkurajuar ata që të japin vërejtje, ide dhe rekomandime për përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë. Ai ka thënë se gjatë procesit të akreditimit janë angazhuar ekspertë eminentë, të cilët përveç vlerësimit të jashtëm të cilësisë, po japin edhe rekomandime konkrete për përmirësimin e cilësisë për të gjithë studentët në të gjitha institucionet e arsimit të lartë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]