Lajmet e fundit

Published On: 25 Gusht, 2023

Këshilli Shtetëror i Cilësisë mbajti mbledhjen e 115-të me radhë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) e mbajti më 25.08.2023 mbledhjen e 115-të me radhë, në të cilën janë shqyrtuar disa pika të rendit të ditës dhe janë marrë një sërë vendimesh.

KShC i ka shqyrtuar raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit dhe ka marrë vendime për të njëjtat. Në këtë takim janë shqyrtuar kërkesat dhe ankesat e institucioneve të arsimit të lartë dhe janë marrë vendimet.

Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka diskutuar edhe për draftin e parë të standardeve të rishikuara në nivelin bachelor dhe master, me të cilat do të procedohet për debatin publik, sikur dhe për përgatitjet finale për Konferencës ndërkombëtare të AKA-së, e cila do të mbahet më 26 shtator 2023.

Mbledhja e KShC-së do të vazhdojë më 31.08.2023.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit