Lajmet e fundit

Published On: 10 Janar, 2024

Komisioni i Ankesave i AKA-së miratoi Rregulloren në harmoni me ligjin e ri

Komisioni i Ankesave i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), në mbledhjen e mbajtur më 5 janar 2024, e ka miratuar Rregulloren e punës e cila është në harmoni me Ligjin e ri të AKA-së.

Kryetari i Komisionit të Ankesave, profesori Ibish Mazreku, ka thënë se bazuar në Ligjin e AKA-së janë qartësua kompetencat, puna dhe fushë veprimtaria e Komisionit dhe kjo do të ndikojë pozitivisht në trajtimin e të gjitha ankesave.

Profesori Mazreku ka thënë se për aprovimin e Rregullores për Komisionin e Ankesave janë zbatuar të gjitha procedurat e legjislacionit të Republikës së Kosovës në fuqi.

Komisioni i ankesave është organ i AKA-s, i cili bën trajtimin e ankesave të parashtruara nga institucionet e arsimit të lartë kundër vendimeve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC).

Sipas Ligjit të ri, Komisioni i Ankesave përbëhet nga pesë (5) anëtarë të përhershëm.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit