Lajmet e fundit

Published On: 29 Shtator, 2023

Konferenca e AKA-së prezantohet nga ENQA dhe agjenci të njohura në Evropë

Konferenca ndërkombëtare e Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), e mbajtur në Prishtinë më 26.09.2023 është prezantuar në profilin zyrtar të Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) në Linkedln.

“ENQA: Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë ka qenë pjesë e konferencës së vitit 2023 mbi arsimin e lartë në Kosovë, në Prishtinë, për të diskutuar ndikimin e mekanizmave të sigurisë së cilësisë në vendosjen e një kulture të cilësisë. Këtë mëngjes, Zëvendëspresidentja jonë Cristina Ghitulica u bashkua me panelin që trajtonte rëndësinë e strukturave dhe nismave ndërkombëtare të sigurisë së cilësisë për cilësinë e arsimit të lartë, duke sqaruar se si ENQA mbështet zhvillimin e mëtejshëm të anëtarëve dhe partnerëve të saj, siç është Agjencia e Kosovës për Akreditim”, thuhet në publikimin e ENQA, në profilin zyrtar në Linkedln.

Konferenca ndërkombëtare e AKA-së është prezantuar edhe nga Agjencia e Akreditimit e Rumanisë (ARACIS) prej nga vjen edhe Zëvendëspresidentja e ENQA, profesoresha Cristina Ghitulica.

Në publikimin e ARACIS thuhet se AKA ka organizuar në Prishtinë Konferencën ndërkombëtare për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë.

“Prof. Cristina Ghitulica, Drejtoreshë e Përgjithshme e ARACIS, mori pjesë si Zëvendëspresidente e Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), për të diskutuar kontributin e saj në zhvillimin e sistemit të sigurisë së cilësisë në Evropë dhe përtej saj. Në këtë kontekst, Zëvendëspresidentja e ENQA u bashkua me panelin e parë mbi rëndësinë e strukturave dhe nismave ndërkombëtare të sigurisë së cilësisë për arsimin e lartë”, thuhet në publikimin e ARACIS.

“Konferenca u përqendrua në ndikimin që mekanizmat e ndryshëm evropianë për sigurinë e cilësisë në arsimin e lartë kanë në agjencitë kombëtare dhe, rrjedhimisht, në institucionet e arsimit të lartë. Prandaj, temat e trajtuara përfshinin çështje aktuale si siguria e cilësisë ndërkufitare, nevoja për një sistem global të bashkuar, rëndësia e Standardeve dhe Udhëzimeve për Sigurinë e Cilësisë në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë (EHEA), pikëpamjet e palëve të interesuara, përfshirja e studentëve, mënyra se si punëdhënësit mund të kontribuojnë në sigurinë e cilësisë, etj’, thuhet në publikimin e ARACIS.

Konferencën e AKA-së e ka prezantuar në profilin e tij zyrtar edhe zëvendësdrejtori i Agjencisë së njohur gjermane AQAS, Ronny Heintze.

Ai ka shkruar në profilin e tij në Linkedln për rëndësinë e Konferencës ndërkombëtare të AKA-së, i ka përmendur pjesëmarrësit, rëndësinë e temave të diskutuara dhe e ka falënderuar Kryetaren e Bordit të AKA-së, profesoreshën Hasnije Ilazi dhe Drejtorin e Përgjithshëm Naim Gashi për organizimin e konferencës.

Postimi i ENQA.

Postimi i ARACIS.

Postimi i AQAS.

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]