Lajmet e fundit

Published On: 21 Tetor, 2021

KShC për vizitë në Kolegjin Riinvest, bisedohet për legjislacionin në arsimin e lartë

Gjatë një vizite në Kolegjin Riinvest, kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), profesoresha Hasnije Ilazi ka thënë se prioritet mbetet aprovimi i Ligjit për AKA-në, i cili ndodhet në Qeveri dhe më pas do të dërgohet për aprovim në Kuvend.

Kryetarja Ilazi tha se me këtë ligj do të garantohet pavarësia institucionale dhe financiare për Agjencinë e Akreditimit, si një nga rekomandimet që duhet përmbushur për kthim në ENQA.

Dekani i studimeve bachelor në Riinvest, Alban Zogaj, ka thënë se çdo vendim i KShC-së i cili është në funksion të ngritjes së cilësisë është i mirëseardhur.

KShC dhe AKA janë takuar edhe studentët e këtij kolegji, me të cilët kanë biseduar për brengat dhe sugjerimet e tyre për përmirësimin e sistemit të arsimit në Kosovë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]