Lajmet e fundit

Published On: 18 Tetor, 2021

KShC përkrah projektet e AKSP në përgatitjen e kuadrove në fushën e sigurisë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, gjatë një takimi që ka zhvilluar me drejtuesit e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike (AKSP) dhe studentët e këtij institucioni, iu ka dhënë përkrahje projekteve që nxisin cilësinë në përgatitjen e kuadrove në fushën e sigurisë.

Kryetarja e KShC-së, profesoresha Hasnije Ilazi, ka thënë se AKSP mbulon një fushë të arsimit të lartë shumë specifike, sepse ndërlidhet me komponentën e sigurisë, si interes nacional i Kosovës, prandaj gëzon përkrahjen e plotë për përmbushjen e standardeve të më të larta në fushën e arsimit të lartë.

Anëtarët e KShC-së, profesoresha Krenare Nuçi Pireva dhe profesori Dukagjin Zeka, kanë prezantuar punën e KShC-së, që nëpërmes procesit të akreditimit, monitorimit dhe investimeve në digjitalizim do të ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e programeve që ofron AKSP dhe institucionet e arsimit të lartë në përgjithësi.

Dekan i Fakultetit të Sigurisë Publike, profesori Bejtush Gashi ka thënë se programet e ofruara në këtë institucion janë në harmoni të plotë me standardet evropiane të cilësisë. Ai ka thënë se si rezultat i bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë, ky institucion po përgatit kuadro në fushën e sigurisë, të cilët janë të aftë për tu përballur me të gjitha sfidat e kohës.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit