Lajmet e fundit

Published On: 1 Nëntor, 2023

Përfundoi me sukses deklarimi i 2700 pjesëtarëve të stafit akademik në platformën ‘E-Akreditimi’

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka përfunduar me shumë sukses procesin e deklarimit të 2700 pjesëtarëve të stafit akademik të të gjitha institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës.

Sipas legjislacionit në fuqi, koha e deklarimit të stafit akademik për vitin e ri të studimeve është nga data 1 deri më 31 tetor dhe ky proces është kryer me shumë sukses.

Si rezultat i avancimit të sistemit dhe ngritjes së resurseve humane, AKA konfirmon se platforma elektronike ‘E Akreditimi’ ka qenë aktive dhe nuk ka pas asnjë problem teknik në funksionimin e saj.

Për të përfunduar me sukses këtë proces, AKA ka organizuar trajnime me të gjitha IAL-të, ka përgatitur një dokument shpjegues si dhe është përgjigjur në dhjetëra emaila dhe telefonata për ata që kanë pas nevojë për përkrahje teknike për deklarim në platformen e-akreditimi.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit