Latest News

Published On: 20 августа, 2021

Agencija za Akreditaciju ima za cilj da iskoristi sredstva IPA II iz fondova EU

Direktor Kosovske Agencije za Akreditaciju (KAA), Naim Gashi, sastao se sa g. Stergios Tragoudas, Menadžerom Programa – Obrazovanje i razvoj ljudskih resursa u Kancelariji EU u Prištini.

Tokom sastanka razgovarano je o planiranoj podršci KAA u okviru IPA 2020.

G. Tragoudas je rekao da je u svom poslednjem izveštaju Evropska komisija vrlo pozitivno ocenila rad KAA.

Oni su razgovarali o planiranoj podršci KAA u okviru IPA 2020, za jačanje kapaciteta KAA i za ispunjenje preporuka za ponovno članstvo u ENKA i EKAR

Full member of:

More From Latest News