Lajmet e fundit

Published On: 5 Korrik, 2023

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) raportoi në Kuvend për Raportin e vitit 2022

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), ka raportuar më 04.07.2023 në Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturё, Rini dhe Sport të Kuvendit të Kosovës.

Në mbledhjen e drejtuar nga Kryetari i Komisionit, Ardian Gola, Kryetarja e KShC-së, profesoresha Hasnije Ilazi, ka prezantuar punën e Këshillit për vitin 2022 dhe vizionin për vitin 2023.

Ajo ka thënë se viti 2022 është shumë i suksesshëm për faktin se AKA ka fituar statusin affiliate në Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), në bazë të zbatimit të standardeve dhe punës profesionale.

Sipas Kryetares Ilazi, AKA dhe KShC si organ vendimmarrës i saj, kanë kryer me sukses të gjitha detyrat dhe obligimet, konform rregullativës ligjore.

Ajo tha se gjatë vitit 2022 janë zhvilluar dhe miratuar disa dokumente që avancojnë punën e AKA-së për përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë.

Kryetarja Ilazi pohoi se miratimin e Ligjit për AKA-në ka rritur mundësitë institucionale për përkrahjen e institucioneve të arsimit të lartë për ngritjen e cilësisë.

Deputetët e Komisionit për Arsim të Kuvendit kanë bërë pyetje dhe kanë dhënë rekomandimet e tyre për Këshilli Shtetëror të Cilësisë.

Raportin e plotë të KSHC-së mund ta shkarkoni në këtë link.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit