Lajmet e fundit

Published On: 17 Qershor, 2021

Kuvendi i Kosovës ratifikoi shtatë anëtarët e rinj të KShC-së

Me shumicë votash Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar të enjten shtatë anëtarët e rinj të Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), i cili është edhe Bordi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA).

Dy anëtarëve aktualë të KShC-së: Prof. Ass. Dr. Dukagjin Zeka dhe Prof. Ass. Dr. Rozafa Koliqit, iu bashkohen edhe shtatë anëtarët e rinj:

Prof. Asoc. Dr. Cassie L. Bernhardt – Doktor shkence në edukimin e lartë, sjelljet organizative dhe menaxhment. Është profesore e asociuar në Universitetin e IOWA-s.

Prof. Asoc. Dr. Alison Felce – Doktore e shkencave, me përvojë̈ më shumë se 20 vjeçare në institucionet e arsimit të lartë dhe sigurimin e cilësisë në Mbretërinë Bashkuar. Aktualisht është e angazhuar në Agjencinë për sigurimin e cilësisë në institucionet e arsimit të lartë në Mbretërinë Bashkuar.

Prof. Asoc. Dr. Werner J. Stueber: Doktor shkence me fokus studimi në Pedagogji, sociologji dhe shkenca. Është ligjërues dhe profesor në një numër të madh të universitetesh.

Prof. Ass. Dr. Hasnija Ilazi – Doktore e Shkencave filozofike dhe vjen nga fusha “Edukimi, shkencat humane dhe artet”.

Prof. Ass. Dr. Gëzim Tosuni – Doktor i Filozofisë dhe vjen nga fusha “Shkencat shoqërore, biznesi dhe drejtësia.

Prof. Ass. Dr. Krenare Pireva-Nuçi – Doktore e Filozofisë në shkenca kompjuterike dhe vjen nga fusha “Shkencat e natyrës, matematika, kompjuterika dhe inxhinieria”.

Prof. Ass. Dr. Seb Bytyçi – Doktor i shkencave në menaxhment dhe vjen nga fusha “Shkencat shoqërore, biznesi dhe drejtësia”.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]