Latest News

Published On: 17 јуна, 2021

Skupština Kosova je ratifikovala sedam novih članova DSK

Sa većinom glasova Skupština Kosova je u četvrtak ratifikovala sedam novih članova Državnog Savetza Kvalitet (DSK), koji je ujedno i Odbor Agencije za akreditovanje Kosova (AAK).

Dva trenutna člana DSK-a: Prof. Ass. Dr. Dukađin Zeka i Prof. Ass. Dr. Rozafa Kolići, pridružili su im se sedam novih članova:

Prof. Assoc. Dr. Cassie L. Bernhardt: Doktor nauke visokog obrazovanja, organizacionog ponašanja i menadžmenta. Asocirani profesor na Univerzitetu u Iowa.

Prof. Assoc. Dr. Alison Felce: Doktorica nauke, sa više od 20 godina iskustva u institucijama visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u Ujedinjeno Kraljevstvo. Trenutno je angažovana u Agenciji za osiguranje kvaliteta u institucijama visokog obrazovanja u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Prof. Assoc. Dr. Werner J. Stueber: Doktor nauka sa naglaskom studija u pedagogiju, sociologiju i nauke. Predavač  i profesor na velikom broju univerziteta.

Prof. Ass. Dr. Hasnija Ilazi: Doktorica filozofskih nauka i dolazi iz oblasti “Obrazovanje, humane nauke i umetnosti“.

Prof. Ass. Dr. Gëzim Tosuni: Doktor filozofije i dolazi iz oblasti “Društvene nauke, biznis i pravda”.

Prof. Ass. Dr. Krenare Pireva-Nuçi: Doktorica filozofije iz kompjuterskih nauka i dolazi iz oblasti “Prirodne nauke, matematike, računarstva i inženjerstva“.

Prof. Ass. Dr. Seb Bytyçi: Doktor nauka iz menadžmenta i dolazi iz oblasti “Društvene nauke, biznis i pravda”.

Full member of:

More From Latest News