Direktor Agencije za Akreditovanje primljen je u Ambasadi SAD u Prištini

2021-07-02T18:02:04+02:00

Direktor Kosovske Agencije za Akreditovanje (KAA) Naim Gashi sastao se u petak sa predstavnicima Odeljenja za Javnu Diplomatiju u Američkoj Ambasadi u Prištini, gde su razgovarali o tekućim projektima. Tokom sastanka razgovarano je o značaju povećanja kvaliteta visokog obrazovanja i povezanosti obrazovnog sistema sa tržištem rada. Druga tema sastanka bila je važnost institucionalne nezavisnosti Agencije za Akreditovanje, transparentnost i odgovornost, kako bi se promovisao razvoj sistema visokog obrazovanja na Kosovu.

Direktor Agencije za Akreditovanje primljen je u Ambasadi SAD u Prištini2021-07-02T18:02:04+02:00

Za Predsednika Državni Savet za Kvalitet (DSK) je izabran profesor Hasnije Ilazi

2021-07-01T12:56:51+02:00

Pod predsedavanjem Ministra Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacija (MONTI), Arbërie Nagavci, Državni Savet za Kvalitet (DSK) Republike Kosovo, nastavilo je konstitutivni sastanak, gde je izabrano novo rukovodstvo: za Predsednika je izabran profesor Hasnije Ilazi dok je profesorka Cassie Barnhardt Potpredsednica. Prema Administrativnom Uputstvu, prvim konstitutivnim sastankom predsedava Ministar MONTI. Državni Savet za Kvalitet sastoji se od 9 članova, 6 lokalnih članova i 3 međunarodna člana.

Za Predsednika Državni Savet za Kvalitet (DSK) je izabran profesor Hasnije Ilazi2021-07-01T12:56:51+02:00

Skupština Kosova je ratifikovala sedam novih članova DSK

2021-06-23T10:53:14+02:00

Sa većinom glasova Skupština Kosova je u četvrtak ratifikovala sedam novih članova Državnog Savetza Kvalitet (DSK), koji je ujedno i Odbor Agencije za akreditovanje Kosova (AAK). Dva trenutna člana DSK-a: Prof. Ass. Dr. Dukađin Zeka i Prof. Ass. Dr. Rozafa Kolići, pridružili su im se sedam novih članova: Prof. Assoc. Dr. Cassie L. Bernhardt: Doktor nauke visokog obrazovanja, organizacionog ponašanja i menadžmenta. Asocirani profesor na Univerzitetu u Iowa. Prof. Assoc. Dr. Alison Felce: Doktorica nauke, sa više od 20 godina iskustva u institucijama visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u Ujedinjeno Kraljevstvo. Trenutno je angažovana u Agenciji za osiguranje kvaliteta u [...]

Skupština Kosova je ratifikovala sedam novih članova DSK2021-06-23T10:53:14+02:00

Američka ambasada finansira dva važna projekta u Agenciji za Akreditovanje

2021-06-23T11:50:38+02:00

Partner za sprovođenja projekta, Kosovo Unitet State Alumni (KUSA), angažovan od strane Američke ambasade u Prištini, potpisali su ugovore datuma 21. 09. 2020. sa Agencijom za akreditovanje Kosova (AAK) i partnerom sprovođenja WUS Kosova, za finansiranje dva projekta u iznosu od 65 hiljada dolara, koje imaju za cilj jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta Agencije za akreditovanje i ispunjavanje glavnih kriterijuma za povratak članstva Kosova u Evropsko udruženje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Ovom prilikom direktor AAK, Naim Gashi, je rekao da “ovim projektom koji finansira Američka ambasada i nekoliko drugih od naših partnera, gotovo se zaokružuje ispunjavanje kriterijuma [...]

Američka ambasada finansira dva važna projekta u Agenciji za Akreditovanje2021-06-23T11:50:38+02:00

Američko Veće za Međunarodno Obrazovanje je Odobrila Projekat AAK

2021-06-23T11:03:29+02:00

U ime Američke ambasade na Kosovu, Američko veće za međunarodno obrazovanje na Kosovu, kancelarija na Kosovu (American Councils for International Education Office in Kosovo), je u sredu  potvrdila odluku Odbora SAD-Kosovo za Razmenu u oblasti obrazovanja (United States-Kosovo Educational Exchange Board – USKEB ), da je projekat Agencije za akreditovanje Kosova (AAK) odobren u okviru programa Fulbright Specialist u oblasti digitalizacije. Američki stručnjak će doprineti izradi detaljnog projekta digitalizacije za kompletan proces akreditacije u AAK. Ovim projektom AAK će biti u trendu sa partnerskim agencijama u Evropi u procesima spoljne procene i osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju. AAK pozdravlja odluku [...]

Američko Veće za Međunarodno Obrazovanje je Odobrila Projekat AAK2021-06-23T11:03:29+02:00

AAK Priprema Uredbu o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Osoblja

2021-06-23T11:07:50+02:00

Agencija za akreditovanje Kosova (KAA) je danas organizovala jednodnevnu radionicu za pregled nacrta Uredbe o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u AAK. Svrha ove Uredbe, za koju se očekuje da će biti vrlo brzo završena, jeste utvrditi unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u AAK, kao i opis radnih mesta za pozicije koja čine njenu organizacionu strukturu. Uredba je pripremljena od stranih stručnjaka angažovani uz podršku projekta “Kvalitet, odgovornost, integritet i transparentnost u visokom obrazovanju” (QAINT). Projekt QAINT se finansira od Austrijske razvojne agencije (eng. ADA), uz doprinos Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI), i sprovodi se od [...]

AAK Priprema Uredbu o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Osoblja2021-06-23T11:07:50+02:00

HERAS Plus i AAK su pokrenuli Priručnik za Akreditaciju za Međunarodne Stručnjake

2021-06-23T11:22:11+02:00

HERAS Plus i AAK su pokrenuli Priručnik za akreditaciju za međunarodne stručnjake Agencija za akreditovanje Kosova (AAK) i Projekat visoko obrazovanje, istraživanje i primenjene nauke plus,  su predstavili  Uputstva za spoljnu akreditaciju institucija visokog obrazovanja i studijskih programa, Priručnik za uvođenje i obuku razvijen da pruži osnovana uputstva u praksi za međunarodne stručnjake za procenu, da sprovedu jednu spoljnu procena Institucija visokog obrazovanja (IVO) na Kosovu u ime Agencije za akreditovanje Kosova (AAK). Priručnik je od vitalne važnosti jer će ga Agencija koristiti za pružanje formalne obuke stručnjacima o relevantnim temama procesa akreditacije i kontekstualnom razumevanju pejzaža visokog obrazovanja i [...]

HERAS Plus i AAK su pokrenuli Priručnik za Akreditaciju za Međunarodne Stručnjake2021-06-23T11:22:11+02:00

Projekat Američke ambasade pomaže u ispunjavanju kriterijuma za povratak AAK u ENQA

2021-06-23T11:25:42+02:00

Projekt Američke ambasade pomaže u ispunjavanju kriterijuma za povratak AAK u ENQA Agencija za akreditovanje Kosova (AAK) i WUS Kosova su u utorak održali virtuelnu konferenciju na temu: “Izazovi sprovođenja standarda i uputstva za osiguranje kvaliteta evropskog prostora visokog obrazovanja, od strane institucija visokog obrazovanja na Kosovu”, finansirana od Američke ambasade u Priština, preko Programa za grantove za podršku univerziteta. Profesor Dukagjin Zeka, član Državnog Savet za kvalitet, je rekao da je povratak AAK u ENQA jedan od naših glavnih prioriteta. “Agencija za akreditovanje je tokom prošle godine odobrila dinamični plan za sprovođenje svih kriterijuma za povratak u ENQA. Veoma [...]

Projekat Američke ambasade pomaže u ispunjavanju kriterijuma za povratak AAK u ENQA2021-06-23T11:25:42+02:00

Počinje proces procene akademskih programa

2021-06-23T11:29:33+02:00

Počinje proces procene akademskih programa Nakon uspešnog završetka procesa institucionalne procene, u utorak na Univerzitetu primenjenih nauka u Uroševcu, Agencija za akreditovanje Kosova je započela proces ocenjivanja akademskih programa. U procesu akreditacije za 2021. godinu, postoje 240 akademskih programa za sve institucije visokog obrazovanja u Republici Kosovo, koje se procenjuju od eminentnih međunarodnih stručnjaka. AAK ostaje posvećena da ovaj proces bude završen unutar predviđenog roka.

Počinje proces procene akademskih programa2021-06-23T11:29:33+02:00
Go to Top