The State Council of Quality approved the Regulation for external experts

2024-02-15T12:30:34+02:00

The State Council of Quality (SCQ) of the Kosovo Accreditation Agency (KAA), on February 6th and 7th, 2024, convened its 120th meeting, during which it approved the Regulation for international accreditation experts. In accordance with the Law on KAA, this subordinate act regulates the process of work of international experts, starting from the announcement of the call, selection, payments, engagement, reporting, accountability, conflict of interest avoidance, confidentiality, etc. In this meeting, SCQ continued the process of reviewing applications for the accreditation of study programs. The State Council of Quality also discussed several other agenda items related to the activities of this [...]

The State Council of Quality approved the Regulation for external experts2024-02-15T12:30:34+02:00

KAA sa Novom Organizacionom Strukturom i Pravilnikom za Sistematsko Uređenje Radnih Mesta

2024-01-24T10:00:44+02:00

Nakon odobrenja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija i transfera, Generalni direktor Agencije za akreditaciju Kosova (KAA), Naim Gashi, potpisao je, 23. januara 2024. godine, Uredbu o Sistematskom Uređenju Radnih Mesta unutar KAA, zajedno sa novim organizacionim šemama. Direktor Gashi je izrazio zahvalnost ministarki obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MESI), gospođi Arbërie Nagavci, za podršku tokom ovog procesa, obezbeđujući operativnu i finansijsku nezavisnost KAA. Ovim pravilnikom i novim organizacionim šemama, KAA će imati profesionalno strukturiranu organizaciju u potpunom skladu sa Evropskim standardima i smernicama (ESG), u skladu sa novim Zakonom o KAA, kao i sa opštim zakonodavstvom Kosova. Preuređena [...]

KAA sa Novom Organizacionom Strukturom i Pravilnikom za Sistematsko Uređenje Radnih Mesta2024-01-24T10:00:44+02:00

SCQ has agreed on the final drafts of standards for accreditation of HEIs and Bachelor and Master programmes and sent them to public debate (sr translation)

2023-08-31T14:33:37+02:00

The State Council of Quality (SCQ) of the Kosovo Accreditation Agency (KAA) in the continuation of meeting 115, approved the remaining reports of international accreditation experts, as well as agreed on the final drafts of the standards for institutional accreditation and for accreditation of Bachelor and Master programmes, which are shared for public debate until September 14th, 2023. The drafts of the new standards have been developed during a two years of work and several public hearings with the involvement of all stakeholders of higher education in the Republic of Kosovo. This process was financed by Heras Plus project. Local and [...]

SCQ has agreed on the final drafts of standards for accreditation of HEIs and Bachelor and Master programmes and sent them to public debate (sr translation)2023-08-31T14:33:37+02:00

Državni Savet za Kvalitet (DSK) je predstavilo Parlamentu Izveštaj za 2022. godinu

2023-07-05T00:03:32+02:00

Državni Savet za Kvalitet (DSK) Kosovske agencije za akreditaciju (KAA) izvestilo je 04.07.2023. godine Odbor za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, mlade i sport Parlamenta Kosova. Na sastanku koji je predsedavao predsednik Odbora, Ardian Gola, predsednik DSK-a, profesor Hasnije Ilazi, predstavila je rad Veća za 2022. godinu i viziju za 2023. godinu. Ona je rekla da je 2022. godina bila veoma uspešna zbog toga što je KAA stekla status pridruženog člana Evropskog udruženja za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja (ENQA), zasnovanog na stručnom radu i primeni standarda. Prema predsednici Ilazi, KAA i DSK kao organ za donošenje odluka uspešno su obavili sve [...]

Državni Savet za Kvalitet (DSK) je predstavilo Parlamentu Izveštaj za 2022. godinu2023-07-05T00:03:32+02:00

Kosovo i Hrvatska intenziviraju saradnju za podizanje kvaliteta visokog obrazovanja

2022-10-03T13:00:26+02:00

Delegaciju Kosovske Agencije za Akreditaciju (AAK) primili su u Zagrebu čelnici Hrvatske Agencije za Znanost i Visoko Obrazovanje (AZVO), gde su razgovarali o intenziviranju saradnje na unapređenju kvaliteta u visokom obrazovanju. Kosovsku delegaciju činili su predsednica Državnog Saveta za Kvalitet (DSK), profesor Hasnije Ilazi, članovi DSK, profesori Maja Martinović i Dukađin Zeka, kao i direktor AAK Naim Gaši. Domaćin ovog sastanka bila je direktorka AZVO Sandra Bezjak sa saradnicima. Na ovom sastanku, strane su kao veoma važnu ocenile podršku AZVO-a AAK kroz TAIEKS projekat Evropske unije, dok su se dogovorile da će hrvatska strana podržati Agenciju za akreditaciju u procesu revizije [...]

Kosovo i Hrvatska intenziviraju saradnju za podizanje kvaliteta visokog obrazovanja2022-10-03T13:00:26+02:00

Agencija za Akreditaciju podržava akademske programe svih zajednica na Kosovu

2022-08-17T14:08:17+02:00

Predsedavajući Državnog Saveta za Kvalitet (DSK), profesor Hasnije Ilazi i direktor Kosovske Agencije za Akreditaciju (AAK), Naim Gashi, ugostili su delegaciju turske zajednice na Kosovu, sa kojom su razgovarali o proširenju akademskih programa zajednica na Kosovu, implementirajući standarde kvaliteta koje primenjuje AAK. Delegaciju turske zajednice na Kosovu činili su ministar regionalnog razvoja g. Fikrim Damka; potpredsednik Skupštinskog Odbora za Obrazovanje, poslanik Enis Kervan i poslanik turske zajednice Fidal Jilta. Sastanku je učestvovao i rektor Univerziteta u Prizrenu, profesor Samedin Krrabaj. Predsedavajući DSK-a, profesor Ilazi, rekao je na sastanku da AAK sarađuje sa javnim univerzitetima na proširenju akademskih programa na jezicima zajednica, [...]

Agencija za Akreditaciju podržava akademske programe svih zajednica na Kosovu2022-08-17T14:08:17+02:00

Agencija za Akreditaciju ima za cilj da iskoristi sredstva IPA II iz fondova EU

2021-08-20T13:16:00+02:00

Direktor Kosovske Agencije za Akreditaciju (KAA), Naim Gashi, sastao se sa g. Stergios Tragoudas, Menadžerom Programa - Obrazovanje i razvoj ljudskih resursa u Kancelariji EU u Prištini. Tokom sastanka razgovarano je o planiranoj podršci KAA u okviru IPA 2020. G. Tragoudas je rekao da je u svom poslednjem izveštaju Evropska komisija vrlo pozitivno ocenila rad KAA. Oni su razgovarali o planiranoj podršci KAA u okviru IPA 2020, za jačanje kapaciteta KAA i za ispunjenje preporuka za ponovno članstvo u ENKA i EKAR

Agencija za Akreditaciju ima za cilj da iskoristi sredstva IPA II iz fondova EU2021-08-20T13:16:00+02:00

Spisak akreditovanih programa za novu akademsku godinu 2021/2022

2021-08-06T14:13:57+02:00

Kosovska Agencija za Akreditaciju (KAA) objavila je 06.08.2021 listu akreditovanih programa u visokoškolskim ustanovama u Republici Kosovo za novu akademsku 2021/2022. Lista odluka sa akreditovanim programima uključuje odluke Državni Savet za Kvalitet (DSK) od 27.07.2021 godine, ali i programe koji su imali prethodnu akreditaciju. Obaveštavaju se svi novi studenti da nijedan akademski program koji nije na ovoj listi ne važi u Republici Kosovo. Proces akreditacije počeo je u januaru 2021 godine, prvobitno institucionalnom akreditacijom, a zatim je nastavljen proces akreditacije akademskih programa. Prema zakonskim propisima, akreditacije studijskih programa rade međunarodni stručnjaci. U procesu akreditacije bilo je ukupno 239 akademskih programa. [...]

Spisak akreditovanih programa za novu akademsku godinu 2021/20222021-08-06T14:13:57+02:00

Državni Savet za Kvalitet (DSK) odlučilo je o svim izveštajima međunarodnih stručnjaka za akreditaciju

2021-07-27T20:17:32+02:00

27 Jula 2021 godine Državni Savet za Kvalitet (DSK) Kosovske Agencije za Akreditaciju (KAA) održalo je 87 sastanak. U skladu sa dnevnim redom sastanka, DSK je pregledao sve izveštaje međunarodnih stručnjaka za institucionalni i program akreditacije. DSK je odlučio za sve izveštaje međunarodnih stručnjaka i tako stvorio priliku za otvaranje poziva za prijem novih studenata u sve akreditovane institucije i programe u Republici Kosovo za novu akademsku godinu 2021/2022. Pored toga, DSK je pregledao i odlučio o svim žalbama i zahtevima podnetim ovoj instituciji. Sve odluke DSK-a i izveštaji međunarodnih eksperata za akreditaciju biće objavljeni ove nedelje na veb Kosovske Agencije [...]

Državni Savet za Kvalitet (DSK) odlučilo je o svim izveštajima međunarodnih stručnjaka za akreditaciju2021-07-27T20:17:32+02:00

CEENQA predstavlja KAA kao priču o uspehu u upravljanju procesom akreditacije

2021-07-21T11:32:56+02:00

Mreža Agencija za Osiguranje Kvaliteta u Visokom Obrazovanju (CEENQA) za Centralnu i Istočnu Evropu, po drugi put u šest meseci, takođe u julu 2021, predstavila je Kosovsku Agenciju za Akreditaciju (KAA) kao priču o uspehu u upravljanju procesom akreditacije i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. CEENQA je u časopisu iz jula 2021, godine visoko pohvalio završetak procesa akreditacije 239 akademskih programa na Kosovu, uprkos mnogim ograničenjima pandemije. CEENQA je predstavio uspešan rad KAA u sledećim oblastima: - Izrada zakona o KAA; - Priprema strateškog plana; - Priprema postupaka praćenja za VŠU; - Pokretanje procesa preispitivanja osnovnih i master standarda; - Iskoristiti [...]

CEENQA predstavlja KAA kao priču o uspehu u upravljanju procesom akreditacije2021-07-21T11:32:56+02:00
Go to Top