Kosovo i Hrvatska intenziviraju saradnju za podizanje kvaliteta visokog obrazovanja

2022-10-03T13:00:26+02:00

Delegaciju Kosovske Agencije za Akreditaciju (AAK) primili su u Zagrebu čelnici Hrvatske Agencije za Znanost i Visoko Obrazovanje (AZVO), gde su razgovarali o intenziviranju saradnje na unapređenju kvaliteta u visokom obrazovanju. Kosovsku delegaciju činili su predsednica Državnog Saveta za Kvalitet (DSK), profesor Hasnije Ilazi, članovi DSK, profesori Maja Martinović i Dukađin Zeka, kao i direktor AAK Naim Gaši. Domaćin ovog sastanka bila je direktorka AZVO Sandra Bezjak sa saradnicima. Na ovom sastanku, strane su kao veoma važnu ocenile podršku AZVO-a AAK kroz TAIEKS projekat Evropske unije, dok su se dogovorile da će hrvatska strana podržati Agenciju za akreditaciju u procesu revizije [...]

Kosovo i Hrvatska intenziviraju saradnju za podizanje kvaliteta visokog obrazovanja2022-10-03T13:00:26+02:00

Agencija za Akreditaciju podržava akademske programe svih zajednica na Kosovu

2022-08-17T14:08:17+02:00

Predsedavajući Državnog Saveta za Kvalitet (DSK), profesor Hasnije Ilazi i direktor Kosovske Agencije za Akreditaciju (AAK), Naim Gashi, ugostili su delegaciju turske zajednice na Kosovu, sa kojom su razgovarali o proširenju akademskih programa zajednica na Kosovu, implementirajući standarde kvaliteta koje primenjuje AAK. Delegaciju turske zajednice na Kosovu činili su ministar regionalnog razvoja g. Fikrim Damka; potpredsednik Skupštinskog Odbora za Obrazovanje, poslanik Enis Kervan i poslanik turske zajednice Fidal Jilta. Sastanku je učestvovao i rektor Univerziteta u Prizrenu, profesor Samedin Krrabaj. Predsedavajući DSK-a, profesor Ilazi, rekao je na sastanku da AAK sarađuje sa javnim univerzitetima na proširenju akademskih programa na jezicima zajednica, [...]

Agencija za Akreditaciju podržava akademske programe svih zajednica na Kosovu2022-08-17T14:08:17+02:00

Agencija za Akreditaciju ima za cilj da iskoristi sredstva IPA II iz fondova EU

2021-08-20T13:16:00+02:00

Direktor Kosovske Agencije za Akreditaciju (KAA), Naim Gashi, sastao se sa g. Stergios Tragoudas, Menadžerom Programa - Obrazovanje i razvoj ljudskih resursa u Kancelariji EU u Prištini. Tokom sastanka razgovarano je o planiranoj podršci KAA u okviru IPA 2020. G. Tragoudas je rekao da je u svom poslednjem izveštaju Evropska komisija vrlo pozitivno ocenila rad KAA. Oni su razgovarali o planiranoj podršci KAA u okviru IPA 2020, za jačanje kapaciteta KAA i za ispunjenje preporuka za ponovno članstvo u ENKA i EKAR

Agencija za Akreditaciju ima za cilj da iskoristi sredstva IPA II iz fondova EU2021-08-20T13:16:00+02:00

Spisak akreditovanih programa za novu akademsku godinu 2021/2022

2021-08-06T14:13:57+02:00

Kosovska Agencija za Akreditaciju (KAA) objavila je 06.08.2021 listu akreditovanih programa u visokoškolskim ustanovama u Republici Kosovo za novu akademsku 2021/2022. Lista odluka sa akreditovanim programima uključuje odluke Državni Savet za Kvalitet (DSK) od 27.07.2021 godine, ali i programe koji su imali prethodnu akreditaciju. Obaveštavaju se svi novi studenti da nijedan akademski program koji nije na ovoj listi ne važi u Republici Kosovo. Proces akreditacije počeo je u januaru 2021 godine, prvobitno institucionalnom akreditacijom, a zatim je nastavljen proces akreditacije akademskih programa. Prema zakonskim propisima, akreditacije studijskih programa rade međunarodni stručnjaci. U procesu akreditacije bilo je ukupno 239 akademskih programa. [...]

Spisak akreditovanih programa za novu akademsku godinu 2021/20222021-08-06T14:13:57+02:00

Državni Savet za Kvalitet (DSK) odlučilo je o svim izveštajima međunarodnih stručnjaka za akreditaciju

2021-07-27T20:17:32+02:00

27 Jula 2021 godine Državni Savet za Kvalitet (DSK) Kosovske Agencije za Akreditaciju (KAA) održalo je 87 sastanak. U skladu sa dnevnim redom sastanka, DSK je pregledao sve izveštaje međunarodnih stručnjaka za institucionalni i program akreditacije. DSK je odlučio za sve izveštaje međunarodnih stručnjaka i tako stvorio priliku za otvaranje poziva za prijem novih studenata u sve akreditovane institucije i programe u Republici Kosovo za novu akademsku godinu 2021/2022. Pored toga, DSK je pregledao i odlučio o svim žalbama i zahtevima podnetim ovoj instituciji. Sve odluke DSK-a i izveštaji međunarodnih eksperata za akreditaciju biće objavljeni ove nedelje na veb Kosovske Agencije [...]

Državni Savet za Kvalitet (DSK) odlučilo je o svim izveštajima međunarodnih stručnjaka za akreditaciju2021-07-27T20:17:32+02:00

CEENQA predstavlja KAA kao priču o uspehu u upravljanju procesom akreditacije

2021-07-21T11:32:56+02:00

Mreža Agencija za Osiguranje Kvaliteta u Visokom Obrazovanju (CEENQA) za Centralnu i Istočnu Evropu, po drugi put u šest meseci, takođe u julu 2021, predstavila je Kosovsku Agenciju za Akreditaciju (KAA) kao priču o uspehu u upravljanju procesom akreditacije i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. CEENQA je u časopisu iz jula 2021, godine visoko pohvalio završetak procesa akreditacije 239 akademskih programa na Kosovu, uprkos mnogim ograničenjima pandemije. CEENQA je predstavio uspešan rad KAA u sledećim oblastima: - Izrada zakona o KAA; - Priprema strateškog plana; - Priprema postupaka praćenja za VŠU; - Pokretanje procesa preispitivanja osnovnih i master standarda; - Iskoristiti [...]

CEENQA predstavlja KAA kao priču o uspehu u upravljanju procesom akreditacije2021-07-21T11:32:56+02:00

Direktor Agencije za Akreditovanje primljen je u Ambasadi SAD u Prištini

2021-07-02T18:02:04+02:00

Direktor Kosovske Agencije za Akreditovanje (KAA) Naim Gashi sastao se u petak sa predstavnicima Odeljenja za Javnu Diplomatiju u Američkoj Ambasadi u Prištini, gde su razgovarali o tekućim projektima. Tokom sastanka razgovarano je o značaju povećanja kvaliteta visokog obrazovanja i povezanosti obrazovnog sistema sa tržištem rada. Druga tema sastanka bila je važnost institucionalne nezavisnosti Agencije za Akreditovanje, transparentnost i odgovornost, kako bi se promovisao razvoj sistema visokog obrazovanja na Kosovu.

Direktor Agencije za Akreditovanje primljen je u Ambasadi SAD u Prištini2021-07-02T18:02:04+02:00

Za Predsednika Državni Savet za Kvalitet (DSK) je izabran profesor Hasnije Ilazi

2021-07-01T12:56:51+02:00

Pod predsedavanjem Ministra Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacija (MONTI), Arbërie Nagavci, Državni Savet za Kvalitet (DSK) Republike Kosovo, nastavilo je konstitutivni sastanak, gde je izabrano novo rukovodstvo: za Predsednika je izabran profesor Hasnije Ilazi dok je profesorka Cassie Barnhardt Potpredsednica. Prema Administrativnom Uputstvu, prvim konstitutivnim sastankom predsedava Ministar MONTI. Državni Savet za Kvalitet sastoji se od 9 članova, 6 lokalnih članova i 3 međunarodna člana.

Za Predsednika Državni Savet za Kvalitet (DSK) je izabran profesor Hasnije Ilazi2021-07-01T12:56:51+02:00

Skupština Kosova je ratifikovala sedam novih članova DSK

2021-06-23T10:53:14+02:00

Sa većinom glasova Skupština Kosova je u četvrtak ratifikovala sedam novih članova Državnog Savetza Kvalitet (DSK), koji je ujedno i Odbor Agencije za akreditovanje Kosova (AAK). Dva trenutna člana DSK-a: Prof. Ass. Dr. Dukađin Zeka i Prof. Ass. Dr. Rozafa Kolići, pridružili su im se sedam novih članova: Prof. Assoc. Dr. Cassie L. Bernhardt: Doktor nauke visokog obrazovanja, organizacionog ponašanja i menadžmenta. Asocirani profesor na Univerzitetu u Iowa. Prof. Assoc. Dr. Alison Felce: Doktorica nauke, sa više od 20 godina iskustva u institucijama visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u Ujedinjeno Kraljevstvo. Trenutno je angažovana u Agenciji za osiguranje kvaliteta u [...]

Skupština Kosova je ratifikovala sedam novih članova DSK2021-06-23T10:53:14+02:00

Američka ambasada finansira dva važna projekta u Agenciji za Akreditovanje

2021-06-23T11:50:38+02:00

Partner za sprovođenja projekta, Kosovo Unitet State Alumni (KUSA), angažovan od strane Američke ambasade u Prištini, potpisali su ugovore datuma 21. 09. 2020. sa Agencijom za akreditovanje Kosova (AAK) i partnerom sprovođenja WUS Kosova, za finansiranje dva projekta u iznosu od 65 hiljada dolara, koje imaju za cilj jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta Agencije za akreditovanje i ispunjavanje glavnih kriterijuma za povratak članstva Kosova u Evropsko udruženje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Ovom prilikom direktor AAK, Naim Gashi, je rekao da “ovim projektom koji finansira Američka ambasada i nekoliko drugih od naših partnera, gotovo se zaokružuje ispunjavanje kriterijuma [...]

Američka ambasada finansira dva važna projekta u Agenciji za Akreditovanje2021-06-23T11:50:38+02:00
Go to Top